Skip to main content

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kennis, leuke dingen en inspiratie.

Op deze pagina vind je regelmatig links en een wisselende inhoud die ik de moeite waard vind om met je te delen: dingen die opborrelen, nieuwe doorkijkjes of activiteiten. Een nieuw boek dat ik aanraad. Of een lezing, initiatief, film, website, citaat, podcast. Als het maar gaat over 'binnen versus buiten', communiceren, hoogbegaafdheid, introversie, hoog sensitiviteit, relaties, psychologie, organisatiedynamieken of systemisch werken. Hiermee doe ik recht aan de 7e bewegingswet die gaat over aandacht voor ontvouwing of uitbreiding van inzicht en beweging.

Ruimte voor nieuwe golven en afwijkende patronen: 

De filmpjes over enneagramtypen van het Amerikaanse comediansduo Leeann (herkent zichzelf in type 4) and Michelle (herkent zichzelf in type 8) zijn echt Amerikaans. Ze hebben oppervlakkig verstand van het enneagram als persoonlijkheidsmodel en zetten een aantal stevige karikaturen en vooroordelen neer van mensen die een bepaald type zouden hebben. Dat geven ze zelf ook ruiterlijk toe. Niettemin is het resultaat echt heel vaak wel humoristisch en lachwekkend, maar soms ook te flauw voor woorden. Het enthousiasme van deze vrouwen spat er echter af! Weet jij iets van het enneagram? Oordeel zelf aan de hand van deze film waarin alle 9 types bij Starbucks iets vertellen over hoe en waarom ze daar graag zitten:

 

Ruimte voor inspiratie: belangrijke rotsen onder water. Ze vallen niet zo op, en dat is onterecht…

Een al wat ouder boek (2021), dat ik veel van mijn cliënten aanraad om eens te lezen is dat van Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx, Meer dan intelligent, uitg. Lannoo. Dit praktische boek onderscheidt zich van andere doordat de auteurs met behup van vele voorbeelden een goed inzicht geven in bepaalde aspecten van hoogbegaafd functioneren. Je leert erdoor hoe hoogbegaafden zichzelf kunnen vastzetten met behulp van bepaalde patronen (denkwijzen, aannames, en interpretaties op het gebied van o.a. emotieregulering en communicatie). Daardoor worden de eigen (groei)mogelijkheden niet of onvoldoende benut. Wat ook fijn is, dat er veel ruimte is voor individualiteit en diepgang, zonder iedere hoogbegaafde eenzelfde set aan eigenschappen toe te schrijven. En natuurlijk geven ze ook, op grond van hun lange en professionele ervaring inzake onderzoek naar en begeleidng van hoogbegaafde kinderen en volwassenen, vele aanknopingspunten voor daadwerkelijke acties.

Soms zijn er enneagramdocenten die ook zonodig iets nieuws willen toevoegen aan het cursusaanbod, terwijl ze inhoudelijk eigenlijk niets (nieuws) te vertellen hebben. Zo is er onlangs (februari 2023) een boek verschenen van Flemming Christensen over "Your blind type and why this matters'. Koop het niet, zou ik willen zeggen. Ik volgde dit voorjaar een cursus bij hem, in de hoop dat er nog iets zinvols langskwam (je weet maar nooit), maar dat was echt niet het geval. Het was oppervlakkig, clichématig en gaf totaal niet wat was beloofd (nieuwe inzichten! nieuwe coachtechnieken!). Mocht je je willen verdiepen in hoe de andere typen van het enneagram iets kunnen bijdragen aan je eigen ontwikkeling op een persoonlijke wijze, naast werken met je eigen type, dan geef ik je graag daarover een persoonlijk advies.

Ruimte voor (leuke) dingen in mijn agenda

MIjn agenda is op dit moment (zomer 2023) vooral vol met dingen afronden, reflecteren, nieuwe keuzes maken en de nodige vakantieperikelen. Even pas op de plaats voor wat betreft mensen opleiden en intensief begeleiden. Eind september is er weer plek voor nieuwe cliënten.

Nu ik 65 jaar ben geworden, krijg ik bij NOBCO de status van nestorcoach: dat betekent zoiets als 'een oude rot in het vak...' Voor mij betekent dit concreet dat ik geen opdrachten meer aanga waarvan van te voren is te voorspellen dat ze een meerjarige inspanning van mijn clienten zullen vergen en tegelijkertijd een hoge frequentie van bijeenkomsten vragen (bijvoorbeeld elke week). Ik wil namelijk meer tijd kunnen hebben voor het flexibel invullen van mijn tijd. Op die manier hoop ik het coach- en opleidingsvak nog heel lang te kunnen uitoefenen.

Ruimte voor nieuwe golven en afwijkende patronen

Ruimte voor weer een nieuwe dag: leuke dingen in de agenda van Gonnie

Ruimte voor inspiratie: belangrijke rotsen onder water: onopvallend, wel van invloed