Skip to main content

Ruimte voor heldere contracten, leveringsvoorwaarden en privacy

Inhoud schriftelijk contract

In elk schriftelijk contract van Bureau Binnen versus Buiten nemen we onderstaande zaken op:

  • Het soort traject of dienst, de aanvang en omvang en bijbehorende investeringen.
  • Afspraken over tijden, plaats, afspraken maken, wijzigen of opzeggen.
  • Afspraken over betalingstermijnen en wijze van betaling.
  • De start- of coachvraag van de coachee of de opdrachtomschrijving van de opdrachtgever (s).
  • Afspraken inzake vertrouwelijkheid, geheimhouding en privacy.
  • De wijze van evaluatie en eventuele verslaglegging aan derden (bijv. de werkgever) over het proces en de resultaten.
  • Verwijzingen naar regels van beroepsorganisaties waaraan we ons houden zoals die van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Ethische Code, Klachtcommissie en tuchtrecht) en de Ethische Code van Phoenix Opleidingen (inzake meer therepeutische interventies) en mijn Algemene Leveringsvoorwaarden en AVG of privacybeschermingsregels.
  • Ondertekening van alle betrokkenen.

Leveringsvoorwaarden en privacyverklaring

De algemene leveringsvoorwaarden en de AVG-privacyverklaring van Bureau Binnen versus Buiten geef ik graag persoonlijk aan je tijdens ons kennismakingsgesprek. Ik hou niet van verborgen ‘kleine lettertjes’ en die heb ik er dan ook niet instaan. Wel is het jargon wat juridisch van aard. Ik licht dat zo nodig graag toe. Als je er vragen over hebt, dan kan ik die beantwoorden voordat we een contract maken. De wijze waarop ik omga met jouw persoonlijke gegevens is, kort samengevat, heel simpel: ik bewaar tijdens een coachtraject alles zorgvuldig achter slot en grendel en daarna alleen datgene, op papier en niet meer digitaal, waartoe ik door de overheid en mijn beroepsorganisatie verplicht ben. Ik geef in principe nooit gegevens door aan derden. Als je op het contactformulier van deze site je naam, mailadres en telefoonnummer achterlaat, gebruik en bewaar ik die alleen om contact met je op te nemen voor een kennismakingsgesprek. Komt er geen vervolg van ons contact dan verwijder ik die gegevens automatisch na 1 maand.

Is een handdruk ook genoeg? Soms wel!

Als we elkaar al kennen en / of eerder met elkaar hebben gewerkt, dan kunnen we volstaan met een handdruk. Dit is bijvoorbeeld het geval als we afspreken dat we halfjaarlijks een ‘voortganggesprek’ zullen hebben. Bij een los grensverleggend gesprek beperken we ons tot een zeer simpel A4-tje met daarop een verwijzing naar een standaardcontract met verder alleen een aantal praktische zaken zoals prijs en uren erop en een verwijzing naar NOBCO-voorwaarden.