Skip to main content

Ruimtelijke werkvormen geven inzicht in je aangeleerde systeempatronen.

Uit welk nest kom jij? Ontdek het met ruimtelijke werkvormen

Toen je klein was, heb je onbewust patronen aangeleerd over hoe jij, met jouw aangeboren eigenschappen, het beste met anderen kunt omgaan. Er waren allerlei mogelijkheden en sommige heb jij daarvan ontwikkeld, andere juist niet. Misschien heb je ook natuurlijk gedrag onbewust juist afgeleerd.

Uitbeelden van gevoelens en onbewuste aannames over jezelf in relatie tot anderen.

Ruimtelijke werkvormen kunnen allerlei zaken voelbaar en inzichtelijk maken door die zaken te verbeelden met een 'tableau vivant', een opstelling. Dat klinkt abstract, maar is juist concreet.

We houden geen diepgravende gesprekken over vroeger, maar we maken jouw patronen duidelijk door jouw systeem van vroeger 'op je gevoel en zonder uitleg' weer te geven. We verbeelden op die manier ook de factoren die een rol spelen bij je huidige leervraag met behulp van voorwerpen en poppetjes of met onszelf als 'representant'. En dan is het een kwestie van 'zoek de overeenkomsten en verschillen en ontdek de dynamiek van het patroon.' Ook denkbeeldige ruimte in je eigen hoofd is ruimte: bij gebrek aan fysieke ruimte kun je dit werk ook met je innerlijke verbeelding doen door je een opstelling voor te stellen.

Op grond van die ervaring 'in de ruimte in je hoofd' kan ik je leren begrijpen in welke dynamiek jij je op welke wijze beweegt en hoe je die beweging kunt veranderen.

Relatie is locatie

Want blijkbaar vertalen mensen hun relaties, meningen en gevoelens onbewust in een ruimtelijk inzicht, een metafoor voor hun beleving ervan: 'relatie is locatie'. Ook veel filosofen wisten al dat wij mensen ons steeds bedienen van ruimtelijke metaforen. "Je bent ergens voor." "Je kunt er niet achter staan". Je staat 'erboven'. "Je houdt je er liever buiten'. “Je loopt bij hem tegen een muur”. 'Je ervaart ruimte'. En de psychologen bedachten dat dit te maken had met je eigen lichaamsbesef: jij bent het die zich beweegt in de wereld.