Skip to main content

Master Coach Gonnie Hoonhout geeft bewegingsruimte

Wat je van binnen voelt en denkt, is van invloed op het gedrag dat je naar buiten toe laat zien. Wat er buiten jezelf gebeurt, beïnvloedt je binnenwereld. Deze unieke dynamiek op de grens is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling. Daarmee ontdek je nieuwe inzichten in jezelf, de ander en je context. Je leert nieuwe vaardigheden en ervaart nieuwe bewegingsruimte. Ben je hiervoor op zoek naar een geaccrediteerde professionele Master Coach? Wees dan welkom voor een grensverleggend goed gesprek!

Gonnie Hoonhout, een Master Coach die staat voor kwaliteit en professionaliteit

Een Master Coach (accreditatie van EMCC Global) voldoet aan heldere (en de hoogste) eisen van aantoonbare opleiding, nascholingen, ervaring, intervisie, competenties, reflectieniveau en geleverde bijdragen aan de professionalisering van het coachvak. Ik wil daaraan voldoen. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO). U weet hiermee zeker dat ik me in mijn praktijk houd aan bewezen en professionele gedragscodes en hoge eisen, en dat ik daarop serieus aanspreekbaar ben. Kijk voor meer info hierover op nobco.nl

Aandacht voor binnen en buiten, een fijne werksfeer en met verrassende resultaten

Ik garandeer dat jij echt bruikbare en praktische antwoorden vindt op je coach- en levensvragen en de situaties waarmee je te maken hebt. Dat kan ik zeggen op grond van mijn creatieve aanpak, systemische blik, grondige kennis, opleiding, langdurige veelzijdige ervaring en mijn intrinsieke wens om kwaliteit te leveren. Gesprekken zijn vertrouwelijk, diepgaand, relativerend en motiverend. Ik zorg als coach, workshopbegeleider of supervisor voor een effectieve leeromgeving en veilige sfeer, waarin plek is voor alles wat er speelt. Wat speelt er bij jou?

Je kunt bij mij terecht om jezelf beter te leren kennen, je van blinde vlekken en patronen bewust te worden binnen jezelf (binnen) en je situatie (buiten), een werkbare strategie te ontwerpen, iets te leren accepteren of veranderen, en vaardiger te worden in communiceren en het begeleiden van mensen. Ik deel graag relevante kennis en inzichten met je. Ik onderscheid mij van andere coaches en supervisoren vooral door wie ik zelf als persoon ben: een hoogbegaafd, sensitief en creatief denkend mens. Op deze site krijg je een eerste indruk van wat ik voor jou kan doen, mijn aanpak, uitgangspunten en kwaliteiten.

NOBCO EIA Master Practitioner

Gonnie is gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde, hoogsensitieve en introverte professionals 

Ben jij bij mij aan het juiste adres?  Ik werk als professioneel begeleider graag met:

  • Mensen die zich voelen aangesproken door mij, en die iets willen leren over zichzelf en hun wijze van omgaan met anderen en voor hen lastige situaties. Je zoekt een gesprekspartner die jou kan inspireren én uitdagen. Die je niet naar de mond praat. Die met je meeleeft (professionele liefde) en daarbij altijd ook afstand bewaart (professionele distantie). Die zonder vooroordelen echt kan luisteren en je een veilige basis biedt om te leren. Zoek je coaching, supervisie of een (individuele) workshop? Ga hoe dan ook ervan uit dat het een grensverleggend goed gesprek zal zijn!
  • Mensen die de invloed van (mogelijke) hoogbegaafdheid (HB), introversie en / of hoog gevoeligheid (HSP) van henzelf of de ander op hun eigen gedrag willen onderzoeken, begrijpen, aanpassen of leren accepteren. Waarmee kan ik je van dienst zijn?
  • Coaches, docenten, therapeuten, trainers, mediators, leidinggevenden, en andere professionals met een vak waarin begeleiden van mensen in hun ontwikkelingsproces centraal staat en die (individuele of in kleine groep) nascholing willen over professioneel werken met het ESB®, een praktische filosofie die ik heb ontwikkeld. Kies voor vaste nascholingworkshops, supervisie of een speciaal voor jou (jullie) ontworpen leertraject.

Bewegingsruimte krijgen door een grensverleggend gesprek 

Ik heb ervoor gekozen om de volgende drie werkwijze te hanteren voor al mijn cliënten:

  • Grensverleggende goede gesprekken. Je zoekt een coach, sparringspartner, supervisor,  een professional waarmee je samen iets echt wilt onderzoeken en waarvan je iets kunt leren. Je  hebt zin om op avontuur te gaan, jezelf onder ogen te komen en/of iets nieuws over jezelf te ontdekken of nieuw gedrag uit te proberen. Je hebt een duidelijk (gespreks)onderwerp voor ogen, een coachvraag, een concreet dilemma of ethisch probleem.
    We starten met een kennismakingsgesprek. Het eerste halfuur daarvan is gratis en vrijblijvend. Jij legt kort uit wat er speelt en wat je vraag is. Ik bekijk of ik de gevraagde expertise in huis heb. Ik beantwoord jouw vragen en geef informatie over mijn privacyregeling, leveringsvoorwaarden en de NOBCO-voorwaarden. We merken dan of het klikt. Het tweede halfuur van deze bijeenkomst kost euro 25 en daarin geef ik je een voorproefje van mijn manier van werken en bespreken we samen wat er nodig is aan investeringen in inspanning, tijd en kostenplaatje. Willen we samen verder? Dan kun je daarna met me afspreken per keer. Dat is het geval bij een maatwerktraject dat zo lang duurt als nodig en zo kort als mogelijk. Maatwerk kan coaching zijn, maar ook supervisie of simpel sparren.
  • Een algemeen ESB®coachtraject van 9 gesprekken, waarmee je jezelf en je mogelijkheden binnen jouw situatie heel goed leert kennen en handvatten ontwikkelt om te worden wie je in wezen bent. Dit is een snel (elke week 1 of 2 gesprekken), intensief, complex en creatief traject dat bestaat uit een interactief onderzoek naar jouw persoon, je basispatronen en mogelijkheden in het algemeen. Alleen geschikt voor nieuwgierige mensen die 'out of the box' kunnen denken en openstaan voor diepgaand (zelf)onderzoek.
  • Een workshop op maat over (een deel van) mijn expertise als vakvrouw. We starten met een intakegesprek. We bepalen daarin wat je precies wilt leren van mij op het professionele vlak en we maken een schriftelijk contract. Workshops geef ik in bijeenkomsten van 2 of 3 uur. De uurprijs stemmen we samen af, rekening houdend met allerlei factoren. Het leertraject heeft een duidelijke inhoudelijke en procesmatige opbouw die van te voren door mij wordt vastgesteld op grond van wat jij wilt bereiken. Bij elke workshop maak ik een individuele hand-out voor jou, waarin de benodigde theorie wordt samengevat en /of toegelicht.

Een onderbouwde aanpak bij coachen en leren die ik afstem op wat bij jou werkzaam is

In de loop van de tijd heb ik een eigen praktische filosofie ontwikkeld, die ik ESB®, het Enneagram van de Systemische Bewegingen®, heb genoemd, dat mijn eigen kader vormt (zie ook elders op deze site). Mijn coachees en leerlingen vinden na afloop van een gesprek of workshop dat ze, door iets van dit kader te hebben ervaren, dat ze hun grenzen hebben verlegd. Ze weten beter hoe ze verder kunnen, wat hen inspireert en wie ze zijn. Ze zijn verbaasd en tevreden met wat ze ontdekt hebben, praktisch kunnen toepassen en hoe verrassend ik dat heb aangepakt en met hen afgestemd.  

In een maatwerkcoachtraject of supervisiegesprek maak ik gebruik van vele invalshoeken, net wat er nodig is. Want ik ben grondig opgeleid in het gebruik van veel (coach)instrumenten. Bijvoorbeeld het gewone Enneagram, de Socratische Methode, Transactionele Analyse, Waarderend Onderzoek, Nonverbale Analyse, Lichaamswerk, Werken met Metaforen, Structuuropstellingen, Geweldloze Communicatie, Dynamische Oordeelsvorming, Jungiaanse psychologie etc. Ik kan daarom altijd interventies kiezen die bij jou en je leervraag passen en jou aanspreken. Van wetenschappelijk goed onderzochte technieken tot en met mijn eigen intuitieve levenswijsheid.

In een ESB®coachtraject beperk ik me om te werken vanuit mijn eigen kader. Dat bestaat uit een samenhangend cluster van essentiele inzichten en methodieken. Dit cluster is in de loop van mijn ontwikkeling als professioneel coach ontstaan. Het is waardevol en werkzaam gebleken, los van iemands persoonlijke vraag of verhaal. Veel dingen, die als persoonlijk worden ervaren, zijn juist universeel. Voorbeeld: iedereen heeft een behoefte aan het ervaren van liefde (universeel), en de wijze waarop jij met die behoefte omgaat lijkt individueel: je hebt de keuze uit een aantal mogelijke manieren. Maar dat blijken er toch niet oneindig veel te zijn. Het persoonlijke is dus juist vaak universeel. En vanuit dat inzicht en die ervaring werk ik binnen een ESB®coachtraject.

Wat helpt om ergens te komen, doet er niet zoveel toe, als het maar voor jou werkt en verantwoord is. Maatwerk staat bij mij altijd centraal, met in mijn gedachten het uitgangspunt dat alle menselijke ervaringen ook universeel zijn. Hoe je ergens komt, doet er wel toe: met plezier, integriteit en vakmanschap.

Nog vragen? Veel antwoorden vind je op deze site. Neem gerust contact met me op

Vragen? Kijk eens rond op deze site (zie de negen onderwerpen hieronder), of neem direct contact met me op. Ik kijk ernaar uit om samen in gesprek te gaan over jouw 'binnen versus buiten’ mechanismen en wat je daarmee kunt bereiken inzake je eigen ontwikkeling. Je bent van harte welkom in Utrecht.

Gonnie Hoonhout

Ruimte voor een gesprek met Gonnie Hoonhout?

Mail naar info(at)binnenversusbuiten.nl
of bel +31 6 484 228 62