Skip to main content

Artikelen

Hier vind je een reeks van negen stukjes of artikelen. Deze hebben gemeen dat ze gaan over de filosofische achtergronden en betekenis voor mensen van het enneagramsymbool. Het zijn stukjes met een hoog abstractiegehalte en dus niet voor iedereen geschikt. Maar mensen die (professioneel) met het enneagram werken vinden er vast iets in van hun gading. Dit enneagramsymbool bestaat uit een cirkel met daarbinnen een driehoek en een zeshoek. Waar deze hoeken de cirkel raken, verschijnen 9 punten op regelmatige afstand van elkaar. Door de binnenlijnen worden de punten verbonden en een onderlinge dynamiek en werking uitgebeeld.

Dat enneagram lijkt een simpel iets, maar er valt heel wat over te vertellen. Er zitten allerlei wijsheden in verborgen, die ook te gebruiken zijn bij het coachen van mensen. Zoals de wijsgeer Gurdjieff (die het enneagram in de westerse wereld introduceerde) opmerkte: "Alles is uiteindelijk een enneagram. Kun je iets beschrijven als een enneagram, dan heb je echt het hele plaatje te pakken". Ik bestudeer zelf het enneagram in al zijn facetten en betekenissen al bijna 25 jaar en ben nog niet uitgeleerd!
Ga je mee op ontdekkingsreis? Begin dan met lezen van het artikel A, dan B etc, want er zit een logische volgorde en opbouw in. Maar doordat in mijn website ik deze artikelen schrijf met behulp van een blogfunctie, kreeg ik ze na het uploaden, niet meer in de juiste volgorde. Even naar onderen scrollen dus a.u.b. De juiste volgorde is:

  • Artikel A: Een symbool voor elk geheel: de cirkel van het enneagram.
  • Artikel B: Al het goede bestaat uit drie delen.
  • Artikel C: Drie manieren van essentie: wil, functie en zijn.
  • Artikel D: De cirkel, een doe-proces in 7 stappen met 3 ijkmomenten.
  • Artikel E: Een zeshoek, rekenen en het ontstaan van een innerlijke weg.
  • Artikel F: Drie soorten intelligentie leren afstemmen op elkaar.
  • Artikel G: De Vierde Weg: een synthese die maakt dat je wordt wie je bent.
  • Artikel H: Leven met energie, in de tijd van het hier en nu, met ruimte genoeg.
  • Artikel I: Het enneagram in jezelf; een kwestie van principes.

Als je wilt reageren op een stukje of artikel, kun je dat doen via het contactformulier. Reacties zijn altijd welkom.

I: Het enneagram in jezelf, een kwestie van principes

Echt stilstaan en een totale fixatie op een punt op de cirkel is gelukkig niet mogelijk. Elk mens bezit nu eenmaal allerlei emoties, gedachten, wensen. Die zijn gebaseerd op de zes basisprincipes van het hexagram.

H: Leven vanuit essentie, in de tijd van het hier en nu, met ruimte genoeg

We leven vaak van dag tot dag. Ochtend, middag en avond. Het vierde deel van die 24 uur tanken we onbewust bij tijdens de slaap. Want o, wat zijn we moe. De tijd vliegt voorbij, voordat je het weet is er weer een week van 7 dagen om. 

G: De Vierde Weg: een synthese die maakt dat je wordt wie je bent.

Als je de drie onderdelen van het enneagram in elkaar zet en je bekijkt het hele plaatje, dan komt er nog iets verrassends in beeld, namelijk een Vierde Weg. Hoe zie je dat dan en wat heb je daaraan?

F: Drie soorten intelligentie en krachten leren afstemmen op elkaar

Alle mensen bezitten de drie intelligenties van het hart, het hoofd en de buik. Daardoor kan je bijvoorbeeld aanvoelen of iemand tegen je liegt, je mening logisch onderbouwen met argumenten of zomaar zin krijgen om iets te doen. Veel mensen gebruiken 1 soort intelligentie meer en vaker dan de andere twee.

E: Een zeshoek, rekenen en een poort naar innerlijke ervaring

Naast de cirkel en de driehoek bevat het enneagramsymbool ook een hexagram of zeshoek. Een wat vreemde figuur. De eerste vraag die bij mij opkwam: waarom zijn dat niet nog twee andere driehoeken, samen een davidster? Drie maal drie is negen, dus drie driehoeken in de cirkel is toch veel logischer?

D: De cirkel, een doe-proces in 7 stappen met 3 ijkmomenten

De cirkel van het enneagram met de negen punten symboliseert ook een proces. Het gaat hier om een proces ‘in de wereld’, een proces van actie, van iets doen in zeven stappen, onderbroken door drie herijkmomenten. Je begint daarbij op het meest bovenste punt, de top van de driehoek.

C: Drie krachten verbinden drie essenties: wil, functie en zijn

Elk maakproces van mensen begint met willen. Vaak weten mensen ergens wel wat ze willen, maar negeren of verdoven ze de eigen wil. Dat heeft meerdere redenen.

B: Al het goede bestaat uit drie delen

Soms lijkt het wel of mensen alles beleven en interpreteren als tegengestelde zaken. Het ene uiterste staat dan recht tegenover het andere uiterste en de gedachte is dan vaak: het is kiezen of delen.

A: Een symbool voor elk geheel: de cirkel van het enneagram

De cirkel is een symbool voor 'het geheel'. En binnen het enneagram ook voor een proces dat zichzelf herhaalt.

enneagramsymbool.jpg      enneagram.kleurrijk.jpg