logo binnen versus buiten

Regelmatig organiseer ik als EIA/EMCC Master Coach workshops voor collega professioneel begeleiders. Ook verzorg ik die voor kleine groepjes mensen of individueel op aanvraag. Na het volgen van zo'n workshop is het alsof de wolken en mist optrekken en je weer zicht krijgt op de essentie. 

14 oktober 2020 – Het Enneagram van de Systemische Bewegingen®, een inleidende workshop

Deze dag is bedoeld voor professionals die met mensen werken en die zichzelf 'als instrument' (nog) effectiever willen leren inzetten.

ESB® combineert o.m. de systemische wetten met lichaamstaal, micro-expressies en de filosofie van het oorspronkelijke enneagram. Het helpt mensen bij het vergroten van hun zelfkennis en relationele vaardigheid met behulp van wat ze van buiten wel of niet laten zien. Het bijzondere ervan is: weinig vakjargon, wel superpraktisch. Ik belicht de meerwaarde er van bij persoonlijke ontwikkeling en leg de basisgedachten met de deelnemers als voorbeeld uit. Kennis van systemisch werken of van het enneagram is mooi meegenomen, maar echt geen must. Je gaat er zelf op deze dag in de praktijk mee aan de slag om een en ander te 'proeven' met behulp van zeer verschillende werkvormen inzake denken, voelen, willen en doen. BIj inschrijven van vier personen gaat de dag door. Plaats: Utrecht van 10.00 - 17.00u - Euro 175 incl. btw. Bel 06 484 228 62 voor meer informatie of om je aan te melden.

Commentaar van enige (NOBCO)-coaches die een van deze korte workshops al volgden:

  • "Wat een cadeau heb je mij gegeven vorige week donderdagavond!"
  • "Een boeiende avond. Ik wist al dat mensen me als nabij ervaren. Nu ook ervaren welke variaties er zijn in nabijheid en hoe dat verschillend uit kan pakken in beleving (bij ons beiden)",
  • "Ik ben mij echt bewust geworden hoe ik overkom in voor mij stressvolle momenten",
  • "Ik kan hier verder mee en ben blij met deze ervaring",
  • "Waar zal ik beginnen...? Het was een moment dat een keerpunt heeft gebracht, van thuiskomen en vertrouwd voelen.
  • "Gonnie is zeer ervaren en betrokken, ik heb haar als zeer plezierig ervaren."

7 november 2020 - Effectief coachen van hoogbegaafde volwassenen

Deze interactieve workshop met een kleine groep van 4 uur is bedoeld voor professionele coaches die (soms) te maken hebben in hun praktijk met hoogbegaafden. In hoeverre ben jij zelf in staat om deze mensen te begeleiden? Naast enige kennisoverdracht over hoogbegaafdheid, inzicht in de complexiteit van deze eigenschap en tips voor begeleiding besteden we vooral aandacht aan de interactie tussen jouzelf als begeleider en iemand die verschillende aspecten van HB laat zien in het contact met jou als coach. Welke signalen pak jij op? Heb je (nog) een blinde vlek? Welke houding van jou roept wat op bij die ander? Is gewoon je vak als coach uitoefenen genoeg of is er echt iets speciaals nodig? Of heb jij een eigen vraag die je wilt onderzoeken binnen dit kader? Van harte welkom! Plaats: Utrecht van 16.30 tot 20.00u. Euro 150 excl. btw. Geef je op via het contactformulioer op mijn site of bel me.

12 december 2020: Professionele liefde: hoe doe jij dat?

Dit is een korte workshop voor coaches en therapeuten over het spanningsveld 'nabijheid versus afstandelijkheid' in het contact met je cliënten. Hoe je de relatie met je client vormgeeft is cruciaal voor de effectiviteit van je begeleiding. Coach jij met, relationeel gezien, een zakelijke afstand? Zit jij als therapeut dicht op iemands huid? Leef jij je helemaal in? Wisselt je voorkeur voor afstand of nabijheid per cliënt? Je krijgt in deze workshop inzicht in de triggers voor jouw voorkeurspositie en waardoor je tijdens het coachen uit evenwicht kan raken (overdrachtsmechanismen). Door oefeningen ontdek je wat nu maakt dat jij je voorkeurspositie kunt behouden, wat maakt dat je uit je comfortzone raakt en welke 'staat van zijn' maakt dat je optimaal kunt functioneren ten dienste van je cliënt. Praktische info: 16.30u tot 20.00u te Utrecht, Euro 150 per persoon. 

Accreditatieworkshop "Werken als senior coach met het ESB®", individueel of in kleine groep

Deze workshop is bedoeld voor zeer ervaren coaches (10 jaar of meer werkervaring) en reeds aantoonbaar geschoold in ten minste 1 van de volgende begeleidingsmethodieken: systemisch werken, lichaamswerk mbv maskerstructuren of somatic learning, coachen mbv enneagram. Deze accreditatietraining bestaat uit 4 tot 10 opleidingsdagdelen van 3 uur (excl. pauzes), afhankelijk van de ervaring en vooropleiding van de deelnemer(s). De workshop wordt individueel afgestemd na een uitgebreid intakegesprek van 2 uur en een uur gesprek waarin we bekijken waaruit jouw workshop precies zal bestaan, samen dus 1 dagdeel. Tussen de opleidingsdagen door heb je zeker 10 uur tijd nodig voor huiswerkopdrachten en reflectie. De centrale vraag is hoe je het ESB kunt gebruiken in je coachtrajecten op een zodanige manier dat je coachees sneller en effectiever een ander perspectief kunnen ervaren en daardoor tot eigen, passende en inspirerende antwoorden komen op hun coachvragen. Breng jezelf en je coachee in beweging! Plaats: Utrecht van Euro 200 excl. 21 % btw per dagdeel. Data: in overleg met jou of jullie.

"Ik vond deze eerste dag hartstikke leuk en inspirerend :-)) Ben onder de indruk van jouw kennis en heb er weer helemaal zin in om een beetje te studeren. Bedankt, ook voor de mooie syllabus!" Jeannette.

Supervisor met extra oog voor snelle en zorgvuldige analyse van essenties binnen complexiteit

Als supervisor onderscheid ik mij van andere supervisoren door het gebruiken van de door mij ontwikkelde praktische filosofie: Het Enneagram van de Systemische Bewegingen® (ESB) als reflectietool. Dit  ESB is een hulpmiddel om snel in kaart te brengen en zorgvuldig te analyseren hoe jij als begeleider van mensen omgaat met dingen op grond van patronen binnen en buiten jezelf. Je triggers, overdracht, bewegingsruimte, signalen van je clienten, leerlingen of medewerkers in relatie met de context van alle betrokkenen. Essentie versus complexiteit, waardoor ik mijn sterke analytische vaardigheden optimaal voor jou kan inzetten. Tegelijkertijd geeft het ons allebei handvatten om jou te leren met die complexiteit echt effectief om te gaan door focus op die essenties.

In opleidingen of bij intervisie is er vaak niet zoveel aandacht voor het leren hanteren van complexiteit. De nadruk ligt vaak meer op het aanleren van individuele vaardigheden in algemene zin die de contextuele dynamiek soms zelfs uitsluiten: luisteren, samenvatten, goede vragen stellen op het juiste moment, methodieken en vakdidactiek toepassen volgens (vaste) procedures. Er is minder aandacht voor hoe jij de relatie met de ander professioneel vormgeeft op een authentieke wijze. Authentiek in die zin dat het past bij jouw persoon en ook of juist bij het grotere geheel inclusief andere betrokkenen en de unieke context. Kun je dat alles meenemen en actief beschouwen zonder daarin te verdwalen of niet te kunnen afbakenen?

Het ESB® gaat over drie aspecten die de (coach)relatie mede vormgeven:
1. Je eigen emotionele, mentale en fysieke drijfveren en overlevingsmechanismen,

2. Patronen en sociale dynamieken opgedaan uit je familiesysteem die onterecht worden herhaald in het heden,

3. Bewegingen in het hier en nu zoals je fysieke expressie (mimiek, houding, gebruik van ruimte) en je interactieve bewegingen in die specifieke situatie.

Naast deze dingen zijn natuurlijk ook je ratio (kennis, opvattingen), je wil en je 'automatische piloot in het doen'  betrokken bij hoe jij je vak als begeleider uitoefent. Over die laatse dingen hebben mensen zelf vaak al een duidelijk verhaal over zichzelf. Hun ESB-patroon is echter vaak de blinde vlek, waardoor essenties worden gemist.

De kosten van supervisiegesprekken zijn Euro 135 (incl. BTW) per uur.

Ik ben ervan overtuigd dat naast therapeuten, ook andere begeleiders van mensen zeer veel baat hebben bij meer inzicht in hun eigen patroon binnen het Enneagram van de Systemische Bewegingen®  

Mentor met extra oog voor ethiek, zelfreflectie en integratie

Als mentor beperk ik me tot de mentoring van coaches die aangesloten zijn bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches of dat willen gaan doen. De NOBCO heeft criteria inzake kwaliteit van professioneel ethisch handelen van coaches die een samenhangen veronderstellen tussen het reflecterend en lerend vermogen van die coaches. Er worden vier niveaus van reflectie onderscheiden: foundation, practitioner, senior practitioner en master. En er is op het vlak van ethiek de Internationale Ethische Code. Op de NOBCO-website (www.nobco.nl) vind je meer informatie.

Als Master Coach heb ik moeten aantonen wat mijn toegevoegde bijdrage is aan het coachvak in bredere zin. Die bijdrage ligt aantoonbaar op het vlak van ethiek, reflecteren en hoe coaches verschillende zaken binnen een geheel kunnen leren integreren met behukp van mijn Enneagram van de Systemische Beweging. Mijn mentorschap is daar een onderdeel van.

Alle mentoren van NOBCO hanteren hetzelfde basistarief van Euro 75 per uur (excl. BTW) en hetzelfde mentorcontract. Ik geef je daar desgevraagd graag nadere informatie over.

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020