logo binnen versus buiten

Regelmatig organiseer ik als EIA/EMCC Master Coach workshops voor collega professioneel begeleiders. Ook verzorg ik die voor kleine groepjes mensen of individueel op aanvraag. Na het volgen van zo'n workshop is het alsof de wolken en mist optrekken en je weer zicht krijgt op de essentie. Hieronder twee voorbeelden van zulke nascholing:

Commentaar van enige (NOBCO)-coaches die een workshops bij mij volgden:

  • '"Wat een cadeau heb je mij gegeven vorige week donderdagavond!"
  • "Een boeiende avond. Ik wist al dat mensen me als nabij ervaren. Nu ook ervaren welke variaties er zijn in nabijheid en hoe dat verschillend uit kan pakken in beleving (bij ons beiden)",
  • "Ik ben mij echt bewust geworden hoe ik overkom in voor mij stressvolle momenten",
  • "Ik kan hier verder mee en ben blij met deze ervaring",
  • "Waar zal ik beginnen...? Het was een moment dat een keerpunt heeft gebracht, van thuiskomen en vertrouwd voelen.
  • "Gonnie is zeer ervaren en betrokken, ik heb haar als zeer plezierig ervaren."

Nacholing voor coaches: Tritype binnen het enneagram: wat is het precies en wat heb je eraan bij je begeleiding?

Deze individuele nascholing (of in een klein groepje) is bedoeld voor enneagramcoaches en trainers die meer willen weten over coachen mbv tritype. Het concept tritype is ontwikkeld door Katherine Fauvre, een Amerikaanse enneagramcoach. Kort gezegd geeft een tritype weer hoe iemand omgaat met zijn basisbehoeften aan veiligheid, erkenning en autonomie in combinatie met een bepaalde (onbewuste) aandachtsfocus. Er worden 27 tritypes onderscheiden. Ik heb bij Katherine in de loop der jaren wekenlange trainingen gevolgd om met dit concept goed te leren werken als coach. Op het eerste gezicht vond ik het een te vaag begrip met weinig toegevoegde waarde. Inzicht in tritype maakt echter dat je veel sneller tot een (mede)oorzaak van de coachvraag komt en een extra handvat krijgt voor de aanpak van je coaching.

Uitleg van het concept en de achtergronden ervan - Hoe ontdek je een tritype? - Hoe past het binnen jouw manier van coaching? - Weet je al veel van tritype, en wil je verdieping? Kortom: ik ga in op jouw eigen leervraag - Afhankelijk wat je erover wilt leren en hoeveel tijd dat dan kost boek je 2 of 3 uur per keer. Dit bepalen we samen vooraf met een intakegesprek. Dat gesprek is telefonisch of per Zoom en is gratis.

Investering in geld euro 100 per uur. PEP-leden en oud-PEP-leden krijgen 10 % korting. 

Enneagramtype-interview en hoogbegaafden: valse overeenkomsten herkennen tussen HB-eigenschappen en enneagramtypen voor coaches en trainers: 

Deze workshop in drie blokken van elk 2 uur via Zoom is bedoeld voor coaches en trainers die het enneagram gebruiken als tool en hun coachee of client daartoe een type-interview afnemen. Bij kenmerken van hoogbegaafdheid en / of hoogsensitiviteit is het vaak lastig om bij het juiste enneagramtype uit te komen. Enkele voorbeelden van mistypering:

Een creatieve hoogbegaafde voelde zich anders dan anderen, en werd onterecht door een coach aangezien voor iemand met type 4. Een bescheiden hoogbegaafde met een koepelblik, die altijd alles van meerdere kanten kon bekijken, dacht dat zij 'dus' een type 9 had. Een 'pietje precies' had zichzelf in een training herkend in type 1, en zag haar hoogsensitiviteit, net zoals de trainer, daarbij over het hoofd. Een coach las dat hoogbegaafden altijd hoogsensitief waren en vond dat deze coachee van haar daarom geen type 8w7 kon hebben. Een client wist zelf niet dat ze hoogbegaafd was en herkende zich daarom onterecht in een hoofdtype. Door mistypering werd de ontwikkeling vertraagd, de verkeerde tools ingezet etc. 

Leer hoe jij mistypering kan voorkomen door de samenhang te leren tussen enneatypen en eigenschappen / kenmerken die hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit met zich meebrengen. Ontwerp aanvullende interviewvragen die ervoor gaan zorgen dat je valse overeenkomsten herkent. Goede kennis van de basistypen van het enneagram is een voorwaarde om deze workshop te kunnen volgen.

Data en tijden: in onderling overleg op een door de weekse dag van 19:30 - 21:30u via Zoom. Investering in totaal euro 225 incl 21 % btw. Meld je aan via 0648422862 of vul het contactformulier op deze site in. 

"Ik vond deze eerste dag hartstikke leuk en inspirerend :-)) Ben onder de indruk van jouw kennis en heb er weer helemaal zin in om een beetje te studeren. Bedankt, ook voor de mooie syllabus!" Jeannette.

Supervisor met extra oog voor snelle en zorgvuldige analyse van essenties binnen complexiteit

Als supervisor onderscheid ik mij van andere supervisoren door het gebruiken van de door mij ontwikkelde praktische filosofie: Het Enneagram van de Systemische Bewegingen® (ESB) als reflectietool. Dit  ESB is een hulpmiddel om snel in kaart te brengen en zorgvuldig te analyseren hoe jij als begeleider van mensen reageert op grond van dynamische patronen binnen en buiten jezelf. Die patronen betreffen je triggers, overdracht, bewegingsruimte, reacties op signalen van je clienten, de mate van aandacht voor de context van alle betrokkenen. Die dynamiek betreft 'essentie versus complexiteit',  Ik ben snel en accuraat in het bepalen van wat voor jou essentieel is en tegen welke complexiteit jij aanloopt in je vak. Tegelijkertijd geeft het ESB ons allebei handvatten om jou te leren met die essentie en complexiteit echt effectief om te gaan.

In opleidingen of bij intervisie is er vaak niet zoveel aandacht voor het leren hanteren van complexiteit. De nadruk ligt vaak meer op het aanleren van individuele vaardigheden in algemene zin die de contextuele dynamiek soms zelfs uitsluiten: luisteren, samenvatten, goede vragen stellen op het juiste moment, methodieken en vakdidactiek toepassen volgens (vaste) procedures. Er is minder aandacht voor hoe jij de relatie met de ander professioneel vormgeeft op een authentieke wijze. Authentiek in die zin dat het past bij jouw persoon en ook of juist bij het grotere geheel inclusief andere betrokkenen en de unieke context. Kun je dat alles meenemen en actief beschouwen zonder daarin te verdwalen of niet te kunnen afbakenen?

Het ESB® gaat over drie aspecten die de (coach)relatie mede vormgeven:
1. Je eigen emotionele, mentale en fysieke drijfveren en overlevingsmechanismen,

2. Patronen en sociale dynamieken opgedaan uit je familiesysteem die onterecht worden herhaald in het heden,

3. Bewegingen in het hier en nu zoals je fysieke expressie (mimiek, houding, gebruik van ruimte) en je interactieve bewegingen in die specifieke situatie.

Naast deze dingen zijn natuurlijk ook je ratio (kennis, opvattingen), je wil en je 'automatische piloot in het doen'  betrokken bij hoe jij je vak als begeleider uitoefent. Over die laatse dingen hebben mensen zelf vaak al een duidelijk verhaal over zichzelf. Hun ESB-patroon is echter vaak de blinde vlek, waardoor essenties in waarom een bepaald situatie met je client voor jou lastig is, worden gemist. 

De kosten van supervisiegesprekken zijn Euro 140 (incl. BTW) per uur.

Ik ben ervan overtuigd dat naast therapeuten, ook andere begeleiders van mensen zeer veel baat hebben bij meer inzicht in hun eigen patroon binnen het Enneagram van de Systemische Bewegingen®  

Supervisor met extra oog voor ethiek, niveau's van zelfreflectie en integratie

Als supervisor vind ik het waardevol als coaches willen onderzoeken welk niveau van coaching ze toepassen en of zij zich willen laten accrediteren bij een beroepsorganisatie zoals STIR of NOBCO/EMCC. Welke criteria hanteer jij als coach inzake je ethisch handelen? Sluit dat aan op de ethische protocollen of codes van zo'n organisatie? Welk niveau van reflectie en coaching heb je eigenlijk en hoe bepaal je dat? Wil je je als professioneel coach laten accreditreren op een bepaald niveau en loop je ergens tegenaan in dat proces? Je bent van harte welkom!

Als EIA/Mastercoach heb ik zelf moeten aantonen wat mijn toegevoegde bijdrage is aan het coachvak in bredere zin. Die bijdrage ligt aantoonbaar op het vlak van ethiek, reflecteren en hoe coaches verschillende zaken binnen een geheel kunnen leren integreren met behulp van mijn 'Enneagram van de Systemische Beweging'. Dat ik voor NOBCO / EMCC heb gekozen als kwaliteitsclub, betekent niet dat dit ook voor jou de passende organisatie is. Ik stel me als supervisor geheel neutraal op. Het gaat mij er immers vooral om dat coaches bewust en professioneel omgaan met hun vak, kwaliteitscriteria serieus nemen, zich toetsbaar opstellen en zich kunnen onderscheiden van beunhazerij. Waardoor clienten verantwoorde begeleiding weten te vinden.

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2022