Skip to main content

Hoe werkt de Coachmonitor? Hoe meet je ROI (Return On Investment) bij persoonlijke ontwikkeling?

De Coachmonitor van NOBCO

Dit is een instrument (Routine Outcome Monitor) dat mijn opdrachtgevers inzicht kan geven in mijn kwaliteiten en het rendement van een coachtraject. In de startfase van het traject worden doelstellingen overeengekomen en gekoppeld aan gevalideerde vragenlijsten. Gedurende het traject en na de afronding worden die vragenlijsten opnieuw ingevuld en het resultaat wordt visueel zichtbaar gemaakt. De ingevulde vragenlijsten worden geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en als onderwijsinstrument gebruikt bij EIA geaccrediteerde coachopleidingen. Voor mij als coach werken de systematische evaluaties (volgens de ontwerpers ervan) als een leerinstrument, voor jou als cliënt is het fijn om te merken dat en wanneer er resultaten worden geboekt. De Coachmonitor is dan ook handig als een leidinggevende op procesniveau wil bijhouden hoe een coachtraject verloopt.

Kwalitatieve metingen inzake ROI zijn subjectief, maar zinvoller dan kwantitatieve metingen

Als je leerdoel vaag is omschreven, dan kan je bij de evaluatie niet anders dan ook vaag zijn. “Hoe kun je nu omgaan met je hoogbegaafdheid?” “Nou wel beter”. Om dit soort vage taal te voorkomen wordt vaak de fout gemaakt om in plaats van kwaliteit de kwantiteit te gaan meten. “Hoe vaak per week heb je last van je hoogbegaafdheid? Welk cijfer geef je nu aan je relatie?” Nou, 2 keer, en eerst wel elke dag”. “Een 7’. Dat zijn volgens mij absurde vragen en antwoorden die slechts quasi-duidelijkheid geven. En helaas: de coachmonitor 'meet' dus wel vaak op deze wijze met schaalvragen en meerkeuzevragen.

Veel dingen zijn niet op bepaalde momenten aanwezig maar altijd. En cijfers geven aan relaties? Cijfers zijn er volgens mij er om te meten of je je woordjes hebt geleerd, maar het zegt niets over of je in een taal kunt communiceren. Mijn oplossing is: heldere leerdoelen en de inspanning die vereist wordt ook in praktische zin beschrijven. Goed van te voren voor jezelf omschrijven waaraan je concreet zult kunnen merken dat er resultaten zijn en waaruit die bestaan. Dat kan dan best een subjectieve mening zijn zoals “mijn baas is tevreden over hoe ik samenwerk met Jan” of: “Ik voel me nu helemaal OK!

Nieuw gedrag moet net zo passen bij jou als je automatische piloot

Pas als je echt begrijpt wat je beweegt om te doen wat je doet, krijg je de ruimte om duurzaam andere keuzes te maken. En door die ruimte te ervaren kan er iets gaan veranderen in je gedrag ten opzichte van je relaties, in je situatie en de kijk die je op jezelf hebt. Dat gaat dan vrijwel vanzelf. Net zoals toen je klein was en 'vanzelf' leerde wat werkte.

Soms is het nodig om specifiek dingen te oefenen en uit te proberen en op te bouwen. Om te kijken wat dat oproept bij jezelf en de ander. Oefening baart kunst. Zoals je leerde zwemmen en fietsen. Wat echt niet helpt is om algemene trucjes aan te leren en DE regels bewust toe te gaan passen in elke situatie zonder dat je een vorm hebt gevonden die past bij jou en jouw specifieke situatie. Zwemmen in een laagje water van tien centimeter gaat ook niet. Het blijft dan ‘bedacht, gaat stroef’ en je oude automatische piloot komt weer boven tafel als je er even niet bij nadenkt.

Afstemming op de persoon maakt oefenen pas zinvol

Ik heb jaren algemene communicatietrainingen gegeven over onderhandelen, adviseren, slecht nieuws brengen, voorzitten, conflicthantering, verkopen, adviseren en ga zo maar door. Ook als docent op een HBO. Dan leerde je als deelnemer echt heel veel. Toch doe ik dat niet meer. De manier van oefenen in de groep kwam niet overeen met de echte of individuele situatie. Je ‘moest’ oefenen met je cursusgenoot, en de situatie bood meestal ook geen ruimte om jouw eigen aangeleerde patronen en context als uitgangspunt te nemen. ik heb ervan geleerd dat nieuw gedrag alleen beklijft als het past bij wie je in wezen bent en de complexiteit insluit. En je het kan oefenen in een echte situatie. Bij mij leer je hoe je dat kunt doen.

Oefenen met je coach, mentor of trainer

Met mij oefeningen doen is dus wel nuttig, maar dan meer als aanvulling. Je krijgt dan door door welk gedrag past bij wie je van binnen bent. Je kunt iets uitproberen wat je ‘in het echt’ nog niet durft uit te proberen. Het is fijn om eerlijke feedback te krijgen van iemand die jou tegelijkertijd ondersteunt en aan  jouw kant staat. We bedenken echter samen een manier waarop je in je eigen leven veilig kunt oefenen. Dat gaat stapje voor stapje, dat buiten. Met wat dan ook. Op die manier werkt het echt, is je inspanning uiteindelijk het meest vruchtbaar. Zoek je als HB'er een andere communicatietrainer die meer standaard werkt zoals ik vroeger deed? Kijk dan eens op www.hbregister.nl of  https://www.ihbv.nl/hulpverleners-nl/ 

Wat is een competentie eigenlijk? En wanneer ben je relationeel competent?

Wat is een relationele competentie?

Een competentie is een optelsom van je houding en intenties, kennis en inzicht, strategie en vaardigheden die samen maken dat je een bepaalde taak goed kunt uitvoeren. Om de competentie effectief te laten zijn, is het belangrijk dat je ze op het juiste moment op de juiste wijze omzet in concreet gedrag dat leidt tot het gewenste doel. Jij bent steeds dezelfde mens, maar je bevindt je in verschillende situaties met verschillende mensen waar je op verschillende wijze contact mee hebt.

Je beheerst vast al de vaardigheid zwijgen en de vaardigheid spreken. Maar in een relatie met een ander is het van belang dat je weet wanneer je beter zwijgt of spreekt. Op welke manier en wat het effect is. En past zwijgen of spreken ook echt bij jouzelf als persoon? Bij die specifieke relatie en situatie? Die nuances kennen, herkennen en beheersen: dat is de kunst van relationeel competent zijn.

Relationeel competent zijn is een persoonlijke kwestie en kun je altijd opnieuw leren

Hoe we met elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden leren we van kinds af aan door imiteren, uitproberen en geconfronteerd worden met de gevolgen van het gedrag. We leren door middel van onze relaties wat werkt. Je merkt dat hard huilen zorgt voor lekker eten, of juist niet. Je merkt dat pesten leuk kan zijn, totdat het jezelf overkomt. Je ontwikkelt opvattingen over wat juist gedrag is, en wat niet, hoe het hoort. Wat je moet doen om erbij te horen, om te scoren in andermans ogen, wat je macht geeft. Welk gedrag jezelf en anderen gelukkig maakt.

Als volwassen persoon herhaal je vaak ‘op de automatische piloot’ gedrag van vroeger, ook als dat niet meer werkt. Je staat er niet bij stil. Zo ben en doe jij nu eenmaal. Totdat je negatieve feedback krijgt. Of snakt naar een compliment van die belangrijke ander en dat maar niet krijgt. Of je merkt dat je er nooit echt bij hoort, dat je geen invloed of macht hebt. Of dat je eigenlijk niet weet of aanvoelt hoe het ergens hoort. Dat je anders overkomt dan je wilt. Dat je eigenlijk hard wilt huilen, maar het niet kan. Het is dan tijd om opnieuw te leren hoe het wel werkt. In het hier en nu. Met hulp van de relatie met een professionele begeleider. Welkom!

Enneagram van de relaties: leer welke dynamiek bij jou en de ander van invloed is op jullie interactiepatronen

Het 'enneagram van de relatie' geeft een eenvoudig beeld van de mogelijke verschillende dynamieken die spelen tussen mensen. Die dynamieken kan je zichtbaar maken met behulp van geometrische modellen zoals cirkels, driehoeken, punten, hoeken en lijnen met uitersten. Een bekend voorbeeld is de dynamiek van de drie driehoeken: "De vijand van mijn vriend is mijn vijand" of "De vriend van mijn vriend is mijn vriend' of "de vriend van mijn vijand is mijn vijand". Welke zin van de driehoekdynamiek past bij jouw interactiepatroon? Enneagramkenners herkennen hierin de 'wet van drie'. Die wet zegt dat er altijd tegelijkertijd drie krachten spelen: de opbouwende, de instanthoudende en de afbrekende kracht. Mensen leggen hierin graag een accent, afhankelijk van hun eigen drijfverenpatroon. Als je deze dynamieken door hebt van jezelf of anderen, dan krijg je zicht op het verbeteren, bewaren of veranderen van je eigen relaties. Kom je ook naar de workshop "Leren kennen van het Enneagram van de relaties"? Deze workshop organiseer ik op aanvraag op een datum in onderling overleg. Van 10.30u tot 16.00u in Utrecht. Euro 200 p.p. Bel 06-484 228 62 om je op te geven. Bij minimaal 4 personen die op dezelfde datum kunnen, gaat de dag door.