logo binnen versus buiten

Sommige van je specifieke eigenschappen zorgen ervoor dat je te maken kunt hebben met aparte problemen in het contact met andere mensen. Ik geef vijf voorbeelden van zulke patronen op het relationele vlak van diverse eerdere cliënten van mij. Als jij er iets van herkent, dan ben je mij mij aan het juiste adres.

Vijf voorbeelden van typerende patronen binnen de interactie met je relaties

"Ik analyseer heel snel op overkoepelend niveau en als ik dan vertel wat ik heb bedacht, voelen anderen zich bedreigd (daar moet jij je niet mee bemoeien) of ze vinden me arrogant (ja hoor, hij weet weer hoe het moet) of ze begrijpen mijn verhaal niet (zeg, spreek je moerstaal, dan kunnen wij er ook bij, wil je?). Ik houd daarom vaak maar mijn mond."

"Waarom ga je zo stiekem en stilletjes door de achteruitgang weg? (ik moet me gewoon even terugtrekken, ik bedoel het niet onaardig) Waarom doe je niet gezellig met ons mee? (dat is voor mij veel te druk) Wat ben jij verlegen, zeg! (ik ben niet verlegen, maar overdonderd en overprikkeld)."

"Ik trek snel een conclusie. Dat is dan heus een zorgvuldig tot stand gekomen oordeel. Maar anderen kunnen dat niet geloven en willen dan toch nog van alles vertellen dat er in essentie niet toe doet (maar dat begrijpen ze dan niet). Tsja, en tijdens die overbodige uitleg raak ik dan afgeleid. Ik hoor dus vaak dat ik te snel mijn mening klaar heb en afwezig lijk. Als dan aan het eind van de rit blijkt dat ik het bij het rechte eind had, is men dat alweer vergeten en/of gaan anderen met de eer strijken. Dat maakt me afwisselend boos en verdrietig."

"Ik ben een echte beelddenker. Rare term overigens, want ik denk niet in plaatjes, hoogstens als het concrete dingen betreft: ik weet iets gewoon zonder woorden of bewuste beelden. Ik kan wat ik 'gewoon weet' ook niet zo snel in woorden omzetten. Ook heb ik zoveel associaties dat ik in gedachten al weer verder ben en daardoor mijn zinnen niet afmaak. Daardoor kunnen anderen mij niet volgen als ik iets vertel. Ik weet niet hoe ik wat ik weet moet uitleggen zodat anderen het ook begrijpen."

"Eerdere leidinggevenden, docenten, adviseurs of hulpverleners, die stellen voor de hand liggende vragen die ik zelf ook al heb bedacht. Antwoorden daarop brengen me niet verder. Ik praat ze zo plat of kan hen zo manipuleren als ik wil. En ik heb hun trucjes zo door. Daar leer ik dus niets van en / of dat helpt me niet. Maar toch wil ik juist echt wel wat leren of hulp krijgen."

Welke invloed heeft introversie en hoogsensitiviteit voor mijn aanpak van een coachtraject?

Ikzelf heb beide eigenschappen. Als jij dat ook hebt dan geldt het volgende wellicht ook voor jou. Ik wil graag diep ingaan op de essentie van jouw vragen en jou alle ruimte geven die je nodig hebt. Dat doe ik met zorgvuldige aandacht, zonder haast, maar wel snel. Ik maak intens contact en reageer heel direct op wat er bij een ander allemaal gebeurt door goed in contact te zijn met wat ik zelf voel van binnen en bij de ander waarneem. In een grotere groep, met (veel) extraverte mensen erin, is het voor mij vaak te druk. Ik heb dan teveel tijd nodig om er weer van bij te komen en alles te verwerken. Ik kies er daarom bewust voor om alleen in kleine settingen te werken. En het fijnst vind ik een 1-op-1 situatie. Ik vertrouw op mijn intuitie en lichaamsignalen als belangrijke informatiebron over wat ik wil en weet. De invloed van introversie en hoogsensitiviteit op mijn aanpak is subtiel maar onmiskenbaar.

Afstemmen op elkaar is voor mij een voorwaarde voor een goed traject

Ik wil je in levende lijve ontmoeten voordat ik kan besluiten hoe ik je van dienst kan zijn. Om aan de behoeften van mijzelf tegemoet te komen, zorg ik dat er in ons gesprek steeds opnieuw aandacht is voor dat individueel afstemmen. Ik geef mensen verwerkingstijd en genoeg pauze. Ik kies een prettige omgeving uit, met zo min mogelijk storende geluiden. Ik zorg voor duidelijkheid over alle praktische zaken en heldere grenzen. Ik vind schriftelijke communicatie per mail tussendoor prima. Ik denk nooit: 'ze/hij zegt niets, ze/hij zal wel niets vinden', nee ik ga uit van mogelijke 'stille wateren hebben diepe gronden'.

Kan een introverte of hoogsensitieve begeleider speciale dingen?

Welnee, speciale dingen kunnen is niet waar het om draait. Maar de kans op meer ontspanning, makkelijker aansluiten bij jou, sneller invoelen wat er speelt en eerder aankomen bij de essentie van leervragen is wel groter dan bij een coach zonder deze eigenschappen. Als coach en coachee iets op elkaar lijken, is er wel een valkuil. Het is extra belangrijk om superalert te zijn op vooronderstellingen van de soort “jij hebt dat vast ook…”. Die zaken check ik dan ook heel bewust. En daardoor wordt mij eerder duidelijk waarin jij uniek bent en wat jij nodig hebt.

Een hoog IQ ‘van binnen’ is volgens het Delphi-model (en volgens mij) slechts één van tien samenhangende aspecten van hoogbegaafdheid. Het is een kwestie van optellen.

Drie innerlijke kenmerken: autonoom zijn, hoogintelligent denken, rijkgeschakeerd voelen

  • Autonoom zijn. HB’ers trekken hun eigen conclusies. Niet omdat ze dat zo graag willen, maar omdat ze niet anders kunnen. Ze blijven bij hun eigen afweging, totdat er zich iets aandient dat in hun ogen ook daadwerkelijk beter is.
  • Hoogintelligent denken. HB’ers denken meer dan gemiddeld analytisch, in matrixen, op veel sporen, niveau’s en tijdstippen tegelijkertijd. Afwisselend divergerend en convergerend. Ze hebben een goed geheugen, een groot associatievermogen en ze zien en doorzien snel patronen.
  • Rijk geschakeerd voelen. HB’ers hebben veel emoties, genuanceerd en onderling sterk verweven. Soms zoveel, dat ze zich ervoor moeten afsluiten.

Drie kenmerken inzake de wisselwerking met de buitenwereld: gedreven en nieuwsgierig willen, scheppingsgericht doen en hoogsensitief waarnemen

  • Gedreven en nieuwsgierig willen. HB’ers willen veel, van alles en telkens iets nieuws. Ze zijn leergierig, willen ontdekken, gaan ver door. Ze geraken makkelijk in een flow.
  • Scheppingsgericht doen. HB’ers zijn altijd bezig, fysiek of in gedachten met iets maken: een model, proces, analyse, theorie, plan, techniek, methode, overzicht, uitvinding, verbetering, spel, product, puzzel, muziekstuk, schilderij. En soms worden ze daarmee zelfs beroemd.
  • Hoogsensitief waarnemen. Alle zintuigen staan op scherp, alles komt binnen, tegelijkertijd en in de volle nuance, heel precies en met de volle lading.

Vier kenmerken over de aard van het samenspel, over binnen versus buiten: snel, creatief, intens en complex

  • Snel. HB’ers zijn snel, heel snel in alle facetten van hun existentie.
  • Creatief. HB’ers zijn vindingrijk, origineel, bedenken ongewone dingen, leggen ongewone verbanden en vinden dat ook leuk om te doen. Creatief in denken, willen en doen.
  • Intens. HB’ers hebben vaak een grote heftigheid. Alle knoppen van voelen, denken en willen staan op tien en uitzetten is lastig…
  • Complex. Een HB’er zit complex in elkaar, functioneert complex en kan een grote complexiteit aan. Je kunt het ook veelzijdigheid noemen. Alleen het autonome zijn, dat is niet complex.

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2022