logo binnen versus buiten

Inzicht door interactief onderzoek in je individuele ESB®-patroon

Het onderzoek naar je eigen individuele ESB®-patroon is interactief en verrassend leuk om te doen. Het geeft je diepgaand inzicht in:

 • Welke triggers van binnen en buiten bepalend zijn voor jouw manier van communiceren (je automatische piloot) met je relaties.
 • Welke sociale regels je onbewust hebt aangeleerd en toepast.
 • De essentie van je eigen verhaal over jezelf in relatie tot anderen en wat de blinde vlek(ken) zijn waar anderen (onbewust) op reageren.
 • Wat je wilt veranderen, wilt accepteren en wat je kunt veranderen of accepteren.
 • De werking van je basismotivatie en een compleet plaatje van je innerlijke drijfveren.
 • Welke signalen jij 'van buiten' non-verbaal afgeeft en wat dat hoogtwaarschijnlijk oproept bij anderen. 
 • Welk enneasubtype het meest bij jou past en wat dat dan aangeeft over je mogelijke antwoorden op jouw leervraag.
 • Welke communicatieve vaardigheden bij jou effectief verder ontwikkeld kunnen worden.
 • Kortom: een compleet plaatje van je eigen 'binnen-versus-buiten-mechanismen' dat verdere coaching soms zelfs overbodig maakt.

Het ESB®-patroononderzoek bestaat uit negen onderdelen:

 1. Formuleren van je leervraag of doel en bepalen op welke onderdelen van het onderzoek we nadruk gaan leggen.
 2. Kiezen uit een unieke selectie van woorden en beelden die staan voor hoe jij jezelf ziet in relatie tot anderen, je eigen verhaal.
 3. Samen inventariseren met behulp van ruimtelijke werkvormen welke bewegingspatronen binnen sociale situaties jij van huis uit hebt meegekregen en wat jij daarvan instinctief in je huidige relaties herhaalt.
 4. Inventariseren van jouw lichaamstaal. Wat is je Persoonlijke Non-verbale Repertoire (PNR-mimiek), Welke lichaamssignalen laat je zien (houding, spierspanning, gebaren)? 
 5. Enkele eenvoudige communicatie-oefeningen: wat is je spontane eerste reactie bij welke trigger?
 6. Interview over jouw persoonlijke stijl 'naar buiten toe' in het omgaan met specifieke situaties (afhankelijk van je leervraag).
 7. Feedback van mij over mijn waarnemingen tijdens ons gesprek over onze wijze van contact maken. Welke 'achtjes' lopen wij samen? Wat leer je hiervan over jezelf en je eigen wijze van communiceren?
 8. Schriftelijk rapport waarin alle resultaten worden samengevat.
 9. Gesprek over de resultaten, de interpretatie daarvan en de mogelijkheden die ze jou bieden.

Een volledig onderzoek duurt twee dagdelen plus een apart eindgesprek, samen een uur of 8. Natuurlijk is ook deelonderzoek mogelijk. Een coachtraject start altijd met een gedeeltelijk ESB®-patroon onderzoek van 2 uur.

Twee weten meer dan een

Alle onderdelen van het onderzoek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis. Ik geef je over de resultaten en mijn waarnemingen transparante uitleg en feedback.

Dat is uitleg en feedback van een echte specialist: niet meer, maar ook niet minder.

Jouw eigen, je al bekende, verhaal over jezelf en je relatie met anderen kun je daarmee gegarandeerd op verrassende wijze aanvullen. Want echte zelfkennis komt van binnen én van buiten.

Een methodiek kiezen die past bij jouw persoonlijkheid en leerstijl

Ik kies uit mijn koffertje gereedschap waarin ik ben opgeleid dat bij jouw vraag, jouw leerstijl en jouw persoon het beste past. Natuurlijk gaat dat zo nodig ook in onderling overleg. Door mijn veelzijdigheid past er altijd wat.

Op het moment dat we een een concept of techniek als 'de altijd geldende waarheid' zien, zetten we, als we met elkaar in contact zijn, iets tussen onszelf en de ander in. Echte ontmoeting is dan niet mogelijk. Gereedschappen zijn vaak kaarten, en een kaart is nu eenmaal niet de werkelijkheid, maar een hulpmiddel. Kaarten zijn onontbeerlijk, maar tijdens het wandelen of varen kijk je er niet de hele tijd op: je zou je omgeving en de ander dan helemaal niet meer waarnemen. Met die restrictie voor ogen gebruik ik regelmatig de volgende kaarten:

 • Argumentatieleer en klassieke debattechnieken
 • Astrosynergy  van J. Jurczys (gebaseerd op J.C.Bennett)
 • Communicatiemodel Schulz von Thun
 • DSM-V in de begeleidingspraktijk van coaching (Phoenix Opl)
 • Dynamische Oordeelsvorming van Bos
 • Enneagram als interactiemodel (based on R. Hudson, M. Klein, K. Horney)
 • Enneagram als transformatiemodel volgens Vierde Weg (Gurdjieff, Bennett, Soefisme)
 • Enneagramstruktuur (J. Jurczys)
 • Enneagram van de Systemische Beweging (G. Hoonhout)
 • Exabilities van Dabrovsky
 • Focussen van Gendlin
 • Geweldloze Communicatie van M. Rosenberg
 • Integratief Onderhandelen volgens Harvard Univ. Model
 • Jungiaanse archetypes en mensmodel
 • Lichaamswerk en bio-energetica
 • Masker- en karakterstructuren volgens S.M. Johnson
 • Mediation (narratief, evaluatief of transformatief)
 • Mentaliteitenleer van vd Griend
 • Metaforen, verhalen en film als interventiekunde volgens W. Veenbaas
 • Micro-expressies volgens Ekman
 • Muziek & Lied: sfeer en taal als spiegel volgens G. Hoonhout
 • Neurolinguistisch programmeren volgens NTI
 • Non-verbale Strategie Analyse volgens INSA
 • Oplossingsgericht werken
 • Opstellingen inzake familiepatronen methode Franz Ruppert
 • Opstellingen inzake structuren en abstracties methode Matthias Vargas von Kibed
 • Rationeel Emotieve Training van Ellis
 • Socratisch gesprek
 • Systemisch werken en contextuele patronen integreren met persoonlijke automatische pilootgedragingen
 • systemisch werken met levensfasen methode Wilfred Nelles
 • Themagecentreerde Interactie van Ruth Cohn
 • Transactionale Analyse
 • Tritype volgens Chernick Fauvre
 • Voice Dialogue
 • Waarderend Onderzoek

Uit welk nest kom jij? Ontdek het met ruimtelijke werkvormen

Toen je klein was, heb je onbewust patronen aangeleerd over hoe jij, met jouw aangeboren eigenschappen, het beste met anderen kunt omgaan. Er waren allerlei mogelijkheden en sommige heb jij daarvan ontwikkeld, andere juist niet. Misschien heb je ook natuurlijk gedrag onbewust juist afgeleerd.

Uitbeelden van gevoelens en onbewuste aannames over jezelf in relatie tot anderen.

Ruimtelijke werkvormen kunnen allerlei zaken voelbaar en inzichtelijk maken door die zaken te verbeelden met een 'tableau vivant', een opstelling. Dat klinkt abstract, maar is juist concreet.

We houden geen diepgravende gesprekken over vroeger, maar we maken jouw patronen duidelijk door jouw systeem van vroeger 'op je gevoel en zonder uitleg' weer te geven. We verbeelden op die manier ook de factoren die een rol spelen bij je huidige leervraag met behulp van voorwerpen en poppetjes of met onszelf als 'representant'. En dan is het een kwestie van 'zoek de overeenkomsten en verschillen en ontdek de dynamiek van het patroon.' Ook denkbeeldige ruimte in je eigen hoofd is ruimte: bij gebrek aan fysieke ruimte kun je dit werk ook met je innerlijke verbeelding doen door je een opstelling voor te stellen.

Op grond van die ervaring 'in de ruimte in je hoofd' kan ik je leren begrijpen in welke dynamiek jij je op welke wijze beweegt en hoe je die beweging kunt veranderen.

Relatie is locatie

Want blijkbaar vertalen mensen hun relaties, meningen en gevoelens onbewust in een ruimtelijk inzicht, een metafoor voor hun beleving ervan: 'relatie is locatie'. Ook veel filosofen wisten al dat wij mensen ons steeds bedienen van ruimtelijke metaforen. "Je bent ergens voor." "Je kunt er niet achter staan". Je staat 'erboven'. "Je houdt je er liever buiten'. “Je loopt bij hem tegen een muur”. 'Je ervaart ruimte'. En de psychologen bedachten dat dit te maken had met je eigen lichaamsbesef: jij bent het die zich beweegt in de wereld.

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2022