logo binnen versus buiten

Inhoud schriftelijk contract

In elk schriftelijk contract van Bureau Binnen versus Buiten nemen we onderstaande zaken op:

  • Het soort traject of dienst, de aanvang en omvang en bijbehorende investeringen.
  • Afspraken over tijden, plaats, afspraken maken, wijzigen of opzeggen.
  • Afspraken over betalingstermijnen en wijze van betaling.
  • De start- of coachvraag van de coachee of de opdrachtomschrijving van de opdrachtgever (s).
  • Afspraken inzake vertrouwelijkheid, geheimhouding en privacy.
  • De wijze van evaluatie en eventuele verslaglegging aan derden (bijv. de werkgever) over het proces en de resultaten.
  • Verwijzingen naar regels van beroepsorganisaties waaraan we ons houden zoals die van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Ethische Code, Klachtcommissie en tuchtrecht) en de Ethische Code van Phoenix Opleidingen (inzake meer therepeutische interventies) en mijn Algemene Leveringsvoorwaarden en AVG of privacybeschermingsregels.
  • Ondertekening van alle betrokkenen.

Leveringsvoorwaarden en privacyverklaring

De algemene leveringsvoorwaarden en de AVG-privacyverklaring van Bureau Binnen versus Buiten geef ik graag persoonlijk aan je tijdens ons kennismakingsgesprek. Ik hou niet van verborgen ‘kleine lettertjes’ en die heb ik er dan ook niet instaan. Wel is het jargon wat juridisch van aard. Ik licht dat zo nodig graag toe. Als je er vragen over hebt, dan kan ik die beantwoorden voordat we een contract maken. De wijze waarop ik omga met jouw persoonlijke gegevens is, kort samengevat, heel simpel: ik bewaar tijdens een coachtraject alles zorgvuldig achter slot en grendel en daarna alleen datgene, op papier en niet meer digitaal, waartoe ik door de overheid en mijn beroepsorganisatie verplicht ben. Ik geef in principe nooit gegevens door aan derden. Als je op het contactformulier van deze site je naam, mailadres en telefoonnummer achterlaat, gebruik en bewaar ik die alleen om contact met je op te nemen voor een kennismakingsgesprek. Komt er geen vervolg van ons contact dan verwijder ik die gegevens automatisch na 1 maand.

Is een handdruk ook genoeg? Soms wel!

Als we elkaar al kennen en / of eerder met elkaar hebben gewerkt, dan kunnen we volstaan met een handdruk. Dit is bijvoorbeeld het geval als we afspreken dat we halfjaarlijks een ‘voortganggesprek’ zullen hebben. Bij een los grensverleggend gesprek beperken we ons tot een zeer simpel A4-tje met daarop een verwijzing naar een standaardcontract met verder alleen een aantal praktische zaken zoals prijs en uren erop en een verwijzing naar NOBCO-voorwaarden.

Een uur begeleiding en een week later nog een uur, heeft een heel ander effect dan 2 uur achter elkaar.

Dat laatste is veel minder effectief. Want leren heeft vaak tijd nodig. Dan kunnen zaken rustig bezinken. Je kan er nog eens over nadenken. Er met iemand anders tussendoor ook even over spreken. Je aandacht bewust tussendoor er even op richten. Nieuwe vragen in je naar boven laten komen. Dingen uitproberen. Nog eens oefenen. Een stukje schrijven of er een tekening of gedicht over maken.

Zelf veranderen verandert ook je omgeving

Als je zelf nieuwe inzichten krijgt, verandert je gedrag vanzelf een beetje mee. Daar bovenop ga je dan vaak nog extra dingen uitproberen of je gedrag aanpassen. Dat zorgt voor nieuwe reacties uit je omgeving op dat nieuwe gedrag. Daar moet je dan ook weer mee leren omgaan... Die anderen hebben ook tijd nodig om eraan te wennen dat jij verandert. Dit is meestal geen kwestie van een uur of dag. Wat al die reacties inhouden, van jezelf en je omgeving, dat is lastig voorspelbaar. Maar als je jezelf en de anderen tijd gunt, helpt dat enorm.

Persoonlijke kwartjes kunnen pas vallen als de tijd rijp is

“Ik snap nu pas, twee jaar later, wat je me eigenlijk hebt geleerd en waaraan ik behoefte had.” Voor je eigen blinde vlekken en schaduwkanten geldt: "Je gaat het pas zien, als je het door wilt hebben". In elke levensfase is de tijd rijp voor specifieke persoonlijke kwartjes die dan pas kunnen vallen. Daarom is een mens ook nooit te oud om te leren. Als je 25 bent, dan kun je nog weinig persoonlijks leren over het vormgeven van een partnerrelatie die al 30 jaar bestaat. Als je 60 bent, dan weet je wat je allemaal nog niet kon weten toen je jonger was, maar ben je voor 60+ zaken, toch weer een beginnende leerling.

Mijn tarieven liggen in het middensegment van de markt. Tariefbepaling bij een coachgesprek of workshops op maat hangen af van een goede balans tussen de complexiteit van jouw vraag vanuit mij gezien, de waarde die mijn aanpak en oplossingen voor jou vertegenwoordigt en de financiele middelen die voorhanden zijn. Mijn voorbereidingstijd, offerte maken, ontwerpen van oefeningen, maken van hand-outs, uitwerken van tests, huren van een coachruimte, tussendoor samen bellen of mailen: dat soort dingen breng ik vaak niet apart in rekening. De uurprijs voor een gesprek is dus meer een aanwijzing voor mijn totale inspanning in aandacht en tijd, ook buiten de gespreksbijeenkomsten om, dan een maat voor los gesprek alleen. 

De investering voor bijeenkomst hangt ook af van waaruit die bijeenkomst precies bestaat. Zo kan het nodig zijn om nog een andere professional in te huren zoals een kerntalentenspecialist. Ik streef ernaar om ons contact zo kort te laten zijn als mogelijk en zo lang als nodig op inhoudelijke gronden. Daarvoor geef ik, na de kennismaking, een inschatting van de benodigde tijd en samen bekijken we welke mogelijkheden en randvoorwaarden er zijn en wat het resultaat voor jou gaat betekenen. Zo komen we dan in onderling overleg tot een uurprijs.

Tarieven

Een kennismakingsgesprek: Euro 25 als het langer dan een half uur duurt (max 1 uur totaal). Eerste half uur dus gratis.

Een 'los' of eenmalig grensverleggend gesprek: Euro 140 incl. per uur voor particulieren, Euro160 per uur voor een zakelijke opdrachtgever.

Een individueel ESB-patroononderzoek:  intakegesprek, 2 dagdelen onderzoek, schriftelijke rapportage en nagesprek: Euro 1500

Een gezamenlijk onderzoek (duur 2 a 3 uur) om je ennegramtype of je tritype of totale ennagramstructuurte te ontdekken: Euro 140 per uur.

Een workshop op maat voor een groep van 4 coaches in 6 dagdelen – Euro 750 excl. per persoon.

Een individuele training voor coaches over een van mijn kennisgebieden of werkmethodieken: 140 euro per uur bijeenkomst. 

Minima

Ik heb per jaar plek voor een beperkt aantal cliënten met een zeer smalle beurs, bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand. Neem in zo'n geval gerust contact met me op. We vinden dan samen vast wel een oplossing die werkt. 

Vergoedingen door verzekeringen, btw en belastingvoordelen

Coaching en communicatietraining en nascholingsworkshops voor coaches worden niet vergoed door gezondheidszorgverzekeringen. Dit komt ook omdat ik niet (meer) wil voldoen aan beperkende protocollen van diagnostiek en verplichte behandelplannen (pcb's). Ik ben er ook niet voor dat aandacht besteden aan zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van de interactie binnen relaties gemedicaliseerd wordt qua proces en inhoud. 

Diensten van Bureau Binnen versus Buiten zijn sinds half 2022 vrijgesteld van btw.

Werkgevers en particulieren kunnen een leertraject per januari 2022 niet meer zomaar aftrekken bij de belastingopgave. Er is wel een subsidie voor in de plaats gekomen, de zg. startsubsidie. Maar om daar in aanmerking voor te komen, moet ik als coach een vaste opleiding aanbieding, en dat gaat nu eenmaal niet als je maatwerk levert zoals ik. Voor informatie over aftrekposten verwijs ik naar de belastingdienst, daar dit ook nog afhangt van individuele zaken, zoals de hoogte van het inkomen, of je zzp'er bent en belastingschalen. 

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2022