logo binnen versus buiten

Inhoud schriftelijk contract

In elk schriftelijk contract van Bureau Binnen versus Buiten nemen we onderstaande zaken op:

  • Het soort traject of dienst, de aanvang en omvang en bijbehorende investeringen.
  • Afspraken over tijden, plaats, afspraken maken, wijzigen of opzeggen.
  • Afspraken over betalingstermijnen en wijze van betaling.
  • De start- of coachvraag van de coachee of de opdrachtomschrijving van de opdrachtgever (s).
  • De criteria waarmee we achteraf gaan meten of het traject geslaagd kan worden genoemd.
  • Afspraken inzake vertrouwelijkheid, geheimhouding en privacy.
  • De wijze van evaluatie en eventuele verslaglegging aan derden (bijv. de werkgever) over het proces en de resultaten.
  • Verwijzingen naar regels van beroepsorganisaties waaraan we ons houden zoals die van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Ethische Code, Klachtcommissie en tuchtrecht) en de Ethische Code van Phoenix Opleidingen (inzake meer therepeutische interventies) en mijn Algemene Leveringsvoorwaarden en AVG of privacybeschermingsregels.
  • Ondertekening van alle betrokkenen.

Leveringsvoorwaarden en privacyverklaring

De algemene leveringsvoorwaarden en de AVG-privacyverklaring van Bureau Binnen versus Buiten geef ik graag persoonlijk aan je tijdens ons kennismakingsgesprek. Ik hou niet van verborgen ‘kleine lettertjes’ en die heb ik er dan ook niet instaan. Wel is het jargon wat juridisch van aard. Ik licht dat zo nodig graag toe. Als je er vragen over hebt, dan kan ik die beantwoorden voordat we een contract maken. De wijze waarop ik omga met jouw persoonlijke gegevens is, kort samengevat, heel simpel: ik bewaar tijdens het coachtraject alles zorgvuldig achter slot en grendel en daarna alleen datgene, op papier en niet meer digitaal, waartoe ik door de overheid en mijn beroepsorganisatie verplicht ben. Ik geef in principe nooit gegevens door aan derden. Als je op het contactformulier je naam, mailadres en telefoonnummer achterlaat, gebruik en bewaar ik die alleen om contact met je op te nemen voor een kennismakingsgesprek. Komt er geen vervolg van ons contact dan verwijder ik die gegevens automatisch na 1 maand.

Is een handdruk ook genoeg? Soms wel!

Als we elkaar al kennen en we weten allebei dat het gaat om gesprekken die een verlenging zijn van een eerdere afspraak, dan kunnen we volstaan met een handdruk. Dit is bijvoorbeeld het geval als we afspreken dat we halfjaarlijks een ‘voortganggesprek’ zullen hebben. Ook bij een eenmalig mentorgesprek of supervisiegesprek is dat voor mij genoeg. Of we beperken ons tot een zeer simpel A4-tje met daarop een verwijzing naar een standaardcontract met verder alleen een aantal praktische zaken zoals prijs en uren erop en een verwijzing naar NOBCO-voorwaarden.

Een uur begeleiding en een week later nog een uur, heeft een heel ander effect dan 2 uur achter elkaar.

Dat laatste is veel minder effectief. Want leren heeft tijd nodig. Dan kunnen zaken rustig bezinken. Je kan er nog eens over nadenken. Er met iemand anders tussendoor ook even over spreken. Je aandacht bewust tussendoor er even op richten. Nieuwe vragen in je naar boven laten komen. Dingen uitproberen. Nog eens oefenen. Een reflectieverslagje schrijven of er een tekening of gedicht over maken.

Zelf veranderen verandert ook je omgeving

Als je zelf nieuwe inzichten krijgt, verandert je gedrag vanzelf een beetje mee. Daar bovenop ga je dan vaak nog extra dingen uitproberen of je gedrag aanpassen. Dat zorgt voor nieuwe reacties uit je omgeving op dat nieuwe gedrag. Daar moet je dan ook weer mee leren omgaan... Die anderen hebben ook tijd nodig om eraan te wennen dat jij verandert. Dit is meestal geen kwestie van een uur of dag. Wat al die reacties inhouden, van jezelf en je omgeving, dat is lastig voorspelbaar. Maar als je jezelf en de anderen tijd gunt, helpt dat enorm.

Persoonlijke kwartjes kunnen pas vallen als de tijd rijp is

“Ik snap nu pas, twee jaar later, wat je me eigenlijk hebt geleerd en waaraan ik behoefte had.” Voor je eigen blinde vlekken en schaduwkanten geldt “Je gaat het pas zien, als je het door wilt hebben". In elke levensfase is er tijd rijp voor specifieke persoonlijke kwartjes die dan pas kunnen vallen. Daarom is een mens ook nooit te oud om te leren. Als je 25 bent, dan kun je nog weinig persoonlijks leren over het vormgeven van een partnerrelatie die al 30 jaar bestaat. Als je 60 bent, dan weet je wat je allemaal nog niet kon weten toen je jonger was, maar ben je voor 60+ zaken, toch weer een beginnende leerling.

De tarieven liggen in het middensegment van de markt en zijn genoemd altijd incl. BTW. Ik werk eigenlijk het liefste niet op basis van 'uurtje / factuurtje'. Maar om belastingtechnische - en administratieve redenen is een een prijs per uur toch het handigst. Je investering in geld hangt af van een goede balans tussen de complexiteit van jouw vraag vanuit mij gezien en de waarde die mijn aanpak en oplossingen als EIA-geaccrediteerd Master Coach voor jou vertegenwoordigt. Mijn voorbereidingstijd, offerte maken, ontwerpen van oefeningen, maken van hand-outs, uitwerken van tests, huren van een coachruimte, tussendoor samen bellen of mailen: dat soort dingen kosten ook tijd en inspanning en worden allemaal in die uurprijs verwerkt en niet apart geklokt. De uurprijs is dus meer een aanwijzing voor mijn totale inspanning in aandacht en tijd, ook buiten de coachgesprekken om, dan een maat voor het gesprek of bijeenkomstuur alleen. 

De investering voor een traject hangt af van waaruit dat traject precies bestaat, hoe die balans is, wat haalbaar en wenselijk. Ik streef ernaar om elk traject zo kort te laten zijn als mogelijk en zo lang als nodig. Ik maak vooraf een inschatting en samen bekijken we welke mogelijkheden en randvoorwaarden er zijn en wat het resultaat voor jou betekent. Zo komen we dan in onderling overleg tot een totaalprijs die we dan delen door het geschatte aantal gespreksuren. En dat bedrag is dan de z.g. uurprijs of het tarief. 

Tarieven

Een kort (half uur) kennismakingsgesprek: gratis

Een langer (half uur tot uur) kennismakingsgesprek): euro 25 (incl. BTW).

Een vervolggesprek (2e en volgende gesprekken): Afhankelijk van wat we samen afspreken: de uurprijs varieert van euro 100 tot 160 voor mensen met een kleiner of groter salaris. Voor minima is er ook een oplossing: zie hieronder. Voor bedrijven zijn er soms afwijkende tarieven als ik preferred supplier ben.

Een gemiddeld coachtraject vraagt gemiddeld een investering in geld van tussen de 1000 en 3000 Euri. Particulieren krijgen facturen op maandbasis (daadwerkelijk afgenomen gespreksuren), zakelijke opdrachtgevers betalen vaak in twee of drie termijnen het totaalbedrag.

Een individueel ESB-patroononderzoek:  kennismaking en intakegesprek van 1,5 uur, 6 uur patroononderzoek, schriftelijke rapportage en nagesprek van 1,5 uur: Euro 1500 

Een enneagram type-interview of tritype-interview  duurt vaak 2 a 3 uur en kost Euro 250,00 

Een ESB-patroononderzoek voor 2 personen en rapportage, met aansluitend 3 gezamenlijke coachgesprekken – Euro 2000 incl. totaal.

Moet een eenmaal gemaakte (en door mij per mail bevestigde afspraak) onverhoopt door overmacht of ziekte worden afgezegd of verplaatst (dringende reden) binnen de 48 uur voorafgaand aan die afspraak? Dan wordt deze toch in rekening gebracht. Zeg je af met nog een week tot 48 uur te gaan? Dan betaal je vijftig procent. In andere gevallen treden we eerst in onderling telefonisch overleg en kan ik meestal wel verplaatsen zonder extra kosten.

Minima

Ik heb per jaar plek voor een beperkt aantal cliënten met een zeer smalle beurs, bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand. Neem in zo'n geval gerust contact met me op. We vinden dan samen vast wel een oplossing die werkt. 

Vergoedingen door verzekeringen en belastingvoordelen

Coaching en communicatietraining worden tot nu toe niet vergoed door (aanvullende) gezondheidszorgverzekeringen. Ik wil zelf ook niet voldoen aan beperkende protocollen van diagnostiek en verplichte behandelplannen (pcb's). Ik ben er ook niet voor dat aandacht besteden aan zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van de interactie binnen relaties gemedicaliseerd wordt qua proces en inhoud. Heb je toch een vergoeding nodig? Lijken de tarieven je een bezwaar? We kijken dan wat er toch mogelijk is.

Werkgevers en particulieren kunnen een leertraject per januari 2022 niet meer zomaar aftrekken bij de belastingopgave. Er is wel een subsidie voor in de plaats gekomen, de zg. startsubsidie. Maar om daar in aanmerking voor te komen, moet ik als coach een vaste opleiding aanbieding, en dat gaat nu eenmaal niet als je maatwerk levert zoals ik. Voor informatie over aftrekposten verwijs ik naar de belastingdienst, daar dit ook nog afhangt van individuele zaken, zoals de hoogte van het inkomen, of je zzp'er bent en belastingschalen. 

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2022