Skip to main content

Ruimte voor de eerste stap, kennismakinggesprek, je eigen vragen en een voorproefje.

Ruimte voor de eerste stap: een kennismakinggesprek

Ik vaar of loop graag als gids of begeleider een eindje mee op je route. Maar dat meebewegen kan alleen als de eerste nieuwe stap wordt gezet door jou. Vul dus het contactformulier in of bel me op om te gaan ontdekken of het samen klikt, of ik voor jou echt de juiste coach / begeleider ben. Volgens de 8e bewegingswet, die gaat over aandacht voor werkelijke transformatie, wordt de eerste stap op weg naar transformatie bepaald door te bewegen vanuit je intuitie of 'gut feeling'.

Een kennismakingsgesprek duurt minimaal een half uur en maximaal 1 uur. We bespreken jouw wensen en verwachtingen en ik beantwoord je vragen. Ik ga na of je wens past bij mijn expertise of dat ik je beter kan doorverwijzen naar een andere professional. Ook kunnen we dan allebei merken met die 'gut feeling' of we een klik hebben of niet. Voordat we afspreken, mail ik je mijn Algemene Leveringswoorwaarden, zodat je weet wat die inhouden. Met het aangaan van een kennismakingsgesprek, stem je met ze in.

Telefonisch bepalen (of via Zoom) of we bij elkaar passen doe ik niet: ik wil graag dat we op zijn minst elkaar even echt in de ogen kunnen aankijken. Het eerste half uur van de kennismaking is gratis en vrijblijvend. Daarna breng ik euro 25 per half uur in rekening (o.a. ivm huur coachruimte). Binnen dat eerste uur, verwijs ik je ofwel door, ofwel doe ik je een concreet aanbod.

Misschien wil je ook een voorproefje van mijn manier van werken. Dat kan alleen als je al precies weet wat je leer- of coachvraag is. We kunnen ook soms al samen bepalen wat je evaluatiecriteria zijn om te kunnen beoordelen of het een geslaagd traject wordt voor jou. Maar dit uitdiepen van je vraag en criteria wordt meestal een onderdeel van de vervolggesprekken. Daarin blijkt dan ook soms dat je een andere vraag had, dan je dacht. Weten we tijdens de kennismaking dat we samen verder willen, dan maken we daarover direct mondelinge afspraken. Wil je eerst nog een en ander laten bezinken? Dan blijft mijn aanbod twee weken geldig.

De centrale vragen die bij de kennismakingsfase spelen zijn van mijn kant: "Wat wil je bereiken, wat verwacht je concreet van mij als coach, van jezelf en van onze samenwerking, en ben ik de juiste begeleider voor jou?

Ruimte voor motivatie, leerstijl en comfortzone

Ik van mijn kant wil tijdens de kennismaking dus vooral ontdekken waarmee en of ik je van dienst kan zijn: wat insprireert en motiveert jou om met mij in zee te gaan? Waar ligt jouw comfortzone en wat is je leerstijl? Ik maak een intuïtieve inschatting van hoeveel gesprekken we nodig zullen hebben en welke methodieken ik ga gebruiken. Als we het dan ook eens worden over de praktische afspraken vat ik na afloop onze afspraken samen in een afsprakenoverzicht.