Skip to main content

Meten of coaching werkt is iets anders dan meten hoe vaak in een sluis het water stijgt of daalt.

Hoe werkt de Coachmonitor? Hoe meet je ROI (Return On Investment) bij persoonlijke ontwikkeling?

De Coachmonitor van NOBCO

Dit is een instrument (Routine Outcome Monitor) dat mijn opdrachtgevers inzicht kan geven in mijn kwaliteiten en het rendement van een coachtraject. In de startfase van het traject worden doelstellingen overeengekomen en gekoppeld aan gevalideerde vragenlijsten. Gedurende het traject en na de afronding worden die vragenlijsten opnieuw ingevuld en het resultaat wordt visueel zichtbaar gemaakt. De ingevulde vragenlijsten worden geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en als onderwijsinstrument gebruikt bij EIA geaccrediteerde coachopleidingen. Voor mij als coach werken de systematische evaluaties (volgens de ontwerpers ervan) als een leerinstrument, voor jou als cliënt is het fijn om te merken dat en wanneer er resultaten worden geboekt. De Coachmonitor is dan ook handig als een leidinggevende op procesniveau wil bijhouden hoe een coachtraject verloopt.

Kwalitatieve metingen inzake ROI zijn subjectief, maar zinvoller dan kwantitatieve metingen

Als je leerdoel vaag is omschreven, dan kan je bij de evaluatie niet anders dan ook vaag zijn. “Hoe kun je nu omgaan met je hoogbegaafdheid?” “Nou wel beter”. Om dit soort vage taal te voorkomen wordt vaak de fout gemaakt om in plaats van kwaliteit de kwantiteit te gaan meten. “Hoe vaak per week heb je last van je hoogbegaafdheid? Welk cijfer geef je nu aan je relatie?” Nou, 2 keer, en eerst wel elke dag”. “Een 7’. Dat zijn volgens mij absurde vragen en antwoorden die slechts quasi-duidelijkheid geven. En helaas: de coachmonitor 'meet' dus wel vaak op deze wijze met schaalvragen en meerkeuzevragen.

Veel dingen zijn niet op bepaalde momenten aanwezig maar altijd. En cijfers geven aan relaties? Cijfers zijn er volgens mij er om te meten of je je woordjes hebt geleerd, maar het zegt niets over of je in een taal kunt communiceren. Mijn oplossing is: heldere leerdoelen en de inspanning die vereist wordt ook in praktische zin beschrijven. Goed van te voren voor jezelf omschrijven waaraan je concreet zult kunnen merken dat er resultaten zijn en waaruit die bestaan. Dat kan dan best een subjectieve mening zijn zoals “mijn baas is tevreden over hoe ik samenwerk met Jan” of: “Ik voel me nu helemaal OK!