Skip to main content

Relationeel competent zijn: in elkaars vaarwater kunnen verkeren zonder problemen.

Wat is een competentie eigenlijk? En wanneer ben je relationeel competent?

Wat is een relationele competentie?

Een competentie is een optelsom van je houding en intenties, kennis en inzicht, strategie en vaardigheden die samen maken dat je een bepaalde taak goed kunt uitvoeren. Om de competentie effectief te laten zijn, is het belangrijk dat je ze op het juiste moment op de juiste wijze omzet in concreet gedrag dat leidt tot het gewenste doel. Jij bent steeds dezelfde mens, maar je bevindt je in verschillende situaties met verschillende mensen waar je op verschillende wijze contact mee hebt.

Je beheerst vast al de vaardigheid zwijgen en de vaardigheid spreken. Maar in een relatie met een ander is het van belang dat je weet wanneer je beter zwijgt of spreekt. Op welke manier en wat het effect is. En past zwijgen of spreken ook echt bij jouzelf als persoon? Bij die specifieke relatie en situatie? Die nuances kennen, herkennen en beheersen: dat is de kunst van relationeel competent zijn.

Relationeel competent zijn is een persoonlijke kwestie en kun je altijd opnieuw leren

Hoe we met elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden leren we van kinds af aan door imiteren, uitproberen en geconfronteerd worden met de gevolgen van het gedrag. We leren door middel van onze relaties wat werkt. Je merkt dat hard huilen zorgt voor lekker eten, of juist niet. Je merkt dat pesten leuk kan zijn, totdat het jezelf overkomt. Je ontwikkelt opvattingen over wat juist gedrag is, en wat niet, hoe het hoort. Wat je moet doen om erbij te horen, om te scoren in andermans ogen, wat je macht geeft. Welk gedrag jezelf en anderen gelukkig maakt.

Als volwassen persoon herhaal je vaak ‘op de automatische piloot’ gedrag van vroeger, ook als dat niet meer werkt. Je staat er niet bij stil. Zo ben en doe jij nu eenmaal. Totdat je negatieve feedback krijgt. Of snakt naar een compliment van die belangrijke ander en dat maar niet krijgt. Of je merkt dat je er nooit echt bij hoort, dat je geen invloed of macht hebt. Of dat je eigenlijk niet weet of aanvoelt hoe het ergens hoort. Dat je anders overkomt dan je wilt. Dat je eigenlijk hard wilt huilen, maar het niet kan. Het is dan tijd om opnieuw te leren hoe het wel werkt. In het hier en nu. Met hulp van de relatie met een professionele begeleider. Welkom!

Enneagram van de relaties: leer welke dynamiek bij jou en de ander van invloed is op jullie interactiepatronen

Het 'enneagram van de relatie' geeft een eenvoudig beeld van de mogelijke verschillende dynamieken die spelen tussen mensen. Die dynamieken kan je zichtbaar maken met behulp van geometrische modellen zoals cirkels, driehoeken, punten, hoeken en lijnen met uitersten. Een bekend voorbeeld is de dynamiek van de drie driehoeken: "De vijand van mijn vriend is mijn vijand" of "De vriend van mijn vriend is mijn vriend' of "de vriend van mijn vijand is mijn vijand". Welke zin van de driehoekdynamiek past bij jouw interactiepatroon? Enneagramkenners herkennen hierin de 'wet van drie'. Die wet zegt dat er altijd tegelijkertijd drie krachten spelen: de opbouwende, de instanthoudende en de afbrekende kracht. Mensen leggen hierin graag een accent, afhankelijk van hun eigen drijfverenpatroon. Als je deze dynamieken door hebt van jezelf of anderen, dan krijg je zicht op het verbeteren, bewaren of veranderen van je eigen relaties. Kom je ook naar de workshop "Leren kennen van het Enneagram van de relaties"? Deze workshop organiseer ik op aanvraag op een datum in onderling overleg. Van 10.30u tot 16.00u in Utrecht. Euro 200 p.p. Bel 06-484 228 62 om je op te geven. Bij minimaal 4 personen die op dezelfde datum kunnen, gaat de dag door.