Skip to main content

Stille wateren hebben diepe gronden.

Welke invloed heeft introversie en hoogsensitiviteit voor mijn aanpak van een coachtraject?

Ikzelf heb beide eigenschappen. Als jij dat ook hebt dan geldt het volgende wellicht ook voor jou. Ik wil graag diep ingaan op de essentie van jouw vragen en jou alle ruimte geven die je nodig hebt. Dat doe ik met zorgvuldige aandacht, zonder haast, maar wel snel. Ik maak intens contact en reageer heel direct op wat er bij een ander allemaal gebeurt door goed in contact te zijn met wat ik zelf voel van binnen en bij de ander waarneem. In een grotere groep, met (veel) extraverte mensen erin, is het voor mij vaak te druk. Ik heb dan teveel tijd nodig om er weer van bij te komen en alles te verwerken. Ik kies er daarom bewust voor om alleen in kleine settingen te werken. En het fijnst vind ik een 1-op-1 situatie. Ik vertrouw op mijn intuitie en lichaamsignalen als belangrijke informatiebron over wat ik wil en weet. De invloed van introversie en hoogsensitiviteit op mijn aanpak is subtiel maar onmiskenbaar.

Afstemmen op elkaar is voor mij een voorwaarde voor een goed traject

Ik wil je in levende lijve ontmoeten voordat ik kan besluiten hoe ik je van dienst kan zijn. Om aan de behoeften van mijzelf tegemoet te komen, zorg ik dat er in ons gesprek steeds opnieuw aandacht is voor dat individueel afstemmen. Ik geef mensen verwerkingstijd en genoeg pauze. Ik kies een prettige omgeving uit, met zo min mogelijk storende geluiden. Ik zorg voor duidelijkheid over alle praktische zaken en heldere grenzen. Ik vind schriftelijke communicatie per mail tussendoor prima. Ik denk nooit: 'ze/hij zegt niets, ze/hij zal wel niets vinden', nee ik ga uit van mogelijke 'stille wateren hebben diepe gronden'.

Kan een introverte of hoogsensitieve begeleider speciale dingen?

Welnee, speciale dingen kunnen is niet waar het om draait. Maar de kans op meer ontspanning, makkelijker aansluiten bij jou, sneller invoelen wat er speelt en eerder aankomen bij de essentie van leervragen is wel groter dan bij een coach zonder deze eigenschappen. Als coach en coachee iets op elkaar lijken, is er wel een valkuil. Het is extra belangrijk om superalert te zijn op vooronderstellingen van de soort “jij hebt dat vast ook…”. Die zaken check ik dan ook heel bewust. En daardoor wordt mij eerder duidelijk waarin jij uniek bent en wat jij nodig hebt.