logo binnen versus buiten

Ruimte voor professionele begeleiders, overdrachtsmechanismen en nascholingsworkshops.

Ruimte voor verbinding en verwantschap

Als professionele begeleider van mensen kan een gesprek met je leerling, coachee, deelnemer of cliënt toch nog soms een lastige klus zijn. Wellicht is die ander hoogbegaafd (HB), hoogsensitief (HSP) of introvert en je aanpak speelt daar niet effectief op in. Of er spelen overdrachtsmechanismen die je niet door hebt? Ook als je al jaren ervaring hebt kun je ineens geïrriteerd denken: "Hé, je bent geen klein kind meer en ik ben je moeder of vader niet.’  Overdracht is onvermijdelijk, maar je kunt er wel effectief gebruik van maken. Dat doe je door ervoor te zorgen dat je voldoet aan de 2e bewegingswet die gaat over aantrekken. Daardoor kun je voortaan samen met je cliënt over de brug lopen, ben jij niet zelf de brug, maar krijg je wel een brugfunctie!

Heb je als hulpverlener nascholing nodig over HB, HSP, introversie of het effectief omgaan met jouw eigen overdrachtsmechanisme? Wil je een supervisiegesprek erover? Of ben je nog niet bekend met hoe het werken met het ESB® het Enneagram van de Systemische Bewegingen kan voorkomen dat overdracht een negatieve werking heeft?

Professioneel begeleiden is iets anders dan perfect hoog vliegen of duiken.

Jan-van-genten kunnen in hun vlucht zo goed alles overzien dat ze vervolgens in het water duiken op precies de juiste plek, to the point, waar ze dan voedsel vinden. Ik lijk wel wat op zo’n Jan-van gent, want ook ik kijk altijd naar het totale plaatje. Dat doen alle hoogbegaafden. Mensen die dat niet kunnen, vind ik soms lastig. Ik weet dat ik op zo’n moment geen last heb van overdracht. Ik houd dan gewoon te weinig rekening met verschillen tussen mensen. 'Lastige cliënten' hebben dus niet alitjd te maken met overdacht. Soms is gewoon kennis over kwaliteiten en eigenschappen nodig. Zodat (voor)oordelen, misvattingen en onwetendheid je handelen niet langer bepalen.

Brekers in de vaargeul: ook bekend terrein wordt soms toch gevaarlijk

Als ik tijdens het gesprek niet doorheb dat mijn eigen emoties of (voor)oordelen te maken hebben met mijn eigen persoonlijkheid en geschiedenis in plaats van met mijn cliënt, dan is het wel tijd voor aandacht voor mijn eigen overdrachtsmechanismen. Hoe merk je dit speelt? Dat kan je merken aan de signalen die het lichaam je geeft, dat van de ander en dat van jezelf. Die signalen geven ook het moment aan om in actie te komen. Ik ga dan in eerst in gesprek met mijn supervisor of mentor. Heb jij ook wel eens brekers in je vaargeul? Neem dan contact op voor een goed gesprek over effectief omgaan met jouw overdrachtsmechanismen.

Nascholing in een klein groepje of individueel: de mist trekt later op de dag pas op

Regelmatig geef ik workshops voor begeleiders van mensen, ook op verzoek, over de verbanden tussen non-verbale relationele vaardigheden, overdrachtsmechanismen en eigen en andermans bewegingsmogelijkheden, het ESB®. Over wat van belang is belang bij het begeleiden van hoogbegaafden, hooggevoeligen en / of introverte mensen. Zo'n workshop zorgt voor helderheid en nieuwe inzichten, ook als je al jaren dacht dat je alles wel wist. Net zoals mist die pas later op de dag optrekt. Want deze workshops zijn ongeschikt voor beginners. Levenservaring en veel professionele vlieguren zijn vereist.

 

C21
Leren hanteren van overdracht start met een professioneel onderzoek. Breng je ESB-patroon® als begeleider in beeld: hoe hoog jij vliegt, hoe jij duikt, wat jij waarneemt.

Lees meer

C22
Brekers in je vaargeul? Maak dan tijd voor een gesprek met mij als mentor of supervisor. Maak een afspraak!

Lees meer

C23
Nascholing mbv workshops over begeleiden van HB's / HSP's / introverten / hanteren overdrachtsperikelen / werken met Enneagram van de Systemische Bewegingen®. Schrijf je in!

Lees meer

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020