Skip to main content

Supervisie: reflecteren mbv ESB-patronen van coaches en andere begeleiders

Supervisor met extra oog voor snelle en zorgvuldige analyse van essenties binnen complexiteit

Als supervisor onderscheid ik mij van andere supervisoren door het gebruiken van de door mij ontwikkelde praktische filosofie: Het Enneagram van de Systemische Bewegingen® (ESB) als reflectietool. Dit  ESB is een hulpmiddel om snel in kaart te brengen en zorgvuldig te analyseren hoe jij als begeleider van mensen reageert op grond van dynamische patronen binnen en buiten jezelf. Die patronen betreffen je triggers, overdracht, bewegingsruimte, reacties op signalen van je clienten, de mate van aandacht voor de context van alle betrokkenen. Die dynamiek betreft 'essentie versus complexiteit',  Ik ben snel en accuraat in het bepalen van wat voor jou essentieel is en tegen welke complexiteit jij aanloopt in je vak. Tegelijkertijd geeft het ESB ons allebei handvatten om jou te leren met die essentie en complexiteit echt effectief om te gaan.

In opleidingen of bij intervisie is er vaak niet zoveel aandacht voor het leren hanteren van complexiteit. De nadruk ligt vaak meer op het aanleren van individuele vaardigheden in algemene zin die de contextuele dynamiek soms zelfs uitsluiten: luisteren, samenvatten, goede vragen stellen op het juiste moment, methodieken en vakdidactiek toepassen volgens (vaste) procedures. Er is minder aandacht voor hoe jij de relatie met de ander professioneel vormgeeft op een authentieke wijze. Authentiek in die zin dat het past bij jouw persoon en ook of juist bij het grotere geheel inclusief andere betrokkenen en de unieke context. Kun je dat alles meenemen en actief beschouwen zonder daarin te verdwalen of niet te kunnen afbakenen?

Het ESB® gaat over drie aspecten die de (coach)relatie mede vormgeven:
1. Je eigen emotionele, mentale en fysieke drijfveren en overlevingsmechanismen,

2. Patronen en sociale dynamieken opgedaan uit je familiesysteem die onterecht worden herhaald in het heden,

3. Bewegingen in het hier en nu zoals je fysieke expressie (mimiek, houding, gebruik van ruimte) en je interactieve bewegingen in die specifieke situatie.

Naast deze dingen zijn natuurlijk ook je ratio (kennis, opvattingen), je wil en je 'automatische piloot in het doen'  betrokken bij hoe jij je vak als begeleider uitoefent. Over die laatse dingen hebben mensen zelf vaak al een duidelijk verhaal over zichzelf. Hun ESB-patroon is echter vaak de blinde vlek, waardoor essenties in waarom een bepaald situatie met je client voor jou lastig is, worden gemist. 

De kosten van supervisiegesprekken zijn Euro 140 (incl. BTW) per uur.

Ik ben ervan overtuigd dat naast therapeuten, ook andere begeleiders van mensen zeer veel baat hebben bij meer inzicht in hun eigen patroon binnen het Enneagram van de Systemische Bewegingen®  

Supervisor met extra oog voor ethiek, niveau's van zelfreflectie en integratie

Als supervisor vind ik het waardevol als coaches willen onderzoeken welk niveau van coaching ze toepassen en of zij zich willen laten accrediteren bij een beroepsorganisatie zoals STIR of NOBCO/EMCC. Welke criteria hanteer jij als coach inzake je ethisch handelen? Sluit dat aan op de ethische protocollen of codes van zo'n organisatie? Welk niveau van reflectie en coaching heb je eigenlijk en hoe bepaal je dat? Wil je je als professioneel coach laten accreditreren op een bepaald niveau en loop je ergens tegenaan in dat proces? Je bent van harte welkom!

Als EIA/Mastercoach heb ik zelf moeten aantonen wat mijn toegevoegde bijdrage is aan het coachvak in bredere zin. Die bijdrage ligt aantoonbaar op het vlak van ethiek, reflecteren en hoe coaches verschillende zaken binnen een geheel kunnen leren integreren met behulp van mijn 'Enneagram van de Systemische Beweging'. Dat ik voor NOBCO / EMCC heb gekozen als kwaliteitsclub, betekent niet dat dit ook voor jou de passende organisatie is. Ik stel me als supervisor geheel neutraal op. Het gaat mij er immers vooral om dat coaches bewust en professioneel omgaan met hun vak, kwaliteitscriteria serieus nemen, zich toetsbaar opstellen en zich kunnen onderscheiden van beunhazerij. Waardoor clienten verantwoorde begeleiding weten te vinden.