logo binnen versus buiten

Supervisie en mentoring: reflecteren mbv ESB-patronen van coaches en andere begeleiders

Supervisor met extra oog voor snelle en zorgvuldige analyse van essenties binnen complexiteit

Als supervisor onderscheid ik mij van andere supervisoren door het gebruiken van de door mij ontwikkelde praktische filosofie: Het Enneagram van de Systemische Bewegingen® (ESB) als reflectietool. Dit  ESB is een hulpmiddel om snel in kaart te brengen en zorgvuldig te analyseren hoe jij als begeleider van mensen omgaat met dingen op grond van patronen binnen en buiten jezelf. Je triggers, overdracht, bewegingsruimte, signalen van je clienten, leerlingen of medewerkers in relatie met de context van alle betrokkenen. Essentie versus complexiteit, waardoor ik mijn sterke analytische vaardigheden optimaal voor jou kan inzetten. Tegelijkertijd geeft het ons allebei handvatten om jou te leren met die complexiteit echt effectief om te gaan door focus op die essenties.

In opleidingen of bij intervisie is er vaak niet zoveel aandacht voor het leren hanteren van complexiteit. De nadruk ligt vaak meer op het aanleren van individuele vaardigheden in algemene zin die de contextuele dynamiek soms zelfs uitsluiten: luisteren, samenvatten, goede vragen stellen op het juiste moment, methodieken en vakdidactiek toepassen volgens (vaste) procedures. Er is minder aandacht voor hoe jij de relatie met de ander professioneel vormgeeft op een authentieke wijze. Authentiek in die zin dat het past bij jouw persoon en ook of juist bij het grotere geheel inclusief andere betrokkenen en de unieke context. Kun je dat alles meenemen en actief beschouwen zonder daarin te verdwalen of niet te kunnen afbakenen?

Het ESB® gaat over drie aspecten die de (coach)relatie mede vormgeven:
1. Je eigen emotionele, mentale en fysieke drijfveren en overlevingsmechanismen,

2. Patronen en sociale dynamieken opgedaan uit je familiesysteem die onterecht worden herhaald in het heden,

3. Bewegingen in het hier en nu zoals je fysieke expressie (mimiek, houding, gebruik van ruimte) en je interactieve bewegingen in die specifieke situatie.

Naast deze dingen zijn natuurlijk ook je ratio (kennis, opvattingen), je wil en je 'automatische piloot in het doen'  betrokken bij hoe jij je vak als begeleider uitoefent. Over die laatse dingen hebben mensen zelf vaak al een duidelijk verhaal over zichzelf. Hun ESB-patroon is echter vaak de blinde vlek, waardoor essenties worden gemist.

De kosten van supervisiegesprekken zijn Euro 135 (incl. BTW) per uur.

Ik ben ervan overtuigd dat naast therapeuten, ook andere begeleiders van mensen zeer veel baat hebben bij meer inzicht in hun eigen patroon binnen het Enneagram van de Systemische Bewegingen®  

Mentor met extra oog voor ethiek, niveau's van zelfreflectie en integratie

Als mentor beperk ik me tot de mentoring van coaches die aangesloten zijn bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches of dat willen gaan doen. De NOBCO heeft criteria inzake kwaliteit van professioneel ethisch handelen van coaches die een samenhangen veronderstellen tussen het reflecterend en lerend vermogen van die coaches. Er worden vier niveaus van reflectie onderscheiden: foundation, practitioner, senior practitioner en master. En er is op het vlak van ethiek de Internationale Ethische Code. Op de NOBCO-website (www.nobco.nl) vind je meer informatie. Wil je je als professioneel coach laten accreditreren op een bepaald niveau en loop je ergens tegenaan in dat proces? Je bent van harte welkom!

Als EIA/Master Coach heb ik zelf moeten aantonen wat mijn toegevoegde bijdrage is aan het coachvak in bredere zin. Die bijdrage ligt aantoonbaar op het vlak van ethiek, reflecteren en hoe coaches verschillende zaken binnen een geheel kunnen leren integreren met behulp van mijn 'Enneagram van de Systemische Beweging'. 

Alle mentoren van NOBCO hanteren hetzelfde basistarief van Euro 75 per uur (excl. BTW) en hetzelfde mentorcontract. Ik geef je daar desgevraagd graag nadere informatie over.

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2022