Skip to main content

Ruimte voor kwaliteitsborging, vakbekwaamheid en ethiek

Oog voor kwaliteit betekent dat ik bewust kies voor mijn eigen waarden en ethische uitgangspunten, mijn eigen nascholing, en integer omga met ontvangen feedback Je kunt me op mijn professionele gedrag aanspreken bij vakorganisaties waar ik bij ben aangesloten. Maar dat zal hoop ik nooit nodig zijn. Ik zet me uit mezelf met met hart en ziel in om kwaliteit te leveren. Ik houd me natuurlijk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat ik zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonlijke gegevens omga, ze nooit uit handen geef en jij altijd precies weet welke gegevens ik wel of niet en waarom van je bewaar omdat ik daartoe verplicht ben door bijvoorbeeld fiscale bewaartermijnen. Daarmee houd ik me ook aan de 1e bewegingswet die gaat over aandacht voor ordening: je eigen plek weten. Regelmatige intervisie met collega’s, up-to-date bij- en nascholing houdt me scherp en op koers, ook in ruig water.

Kwaliteitsborging betekent ook je comfortzone verlaten: spannend én leuk

Veel lezen, theorie begrijpen, je goed voorbereiden en dan pas iets gaan doen. Dat is mijn eigen voorkeurstijl in leren. Ik daag mezelf uit om (na)scholing bij vakgenoten te kiezen waarbij het leerproces anders is ingericht. Leren van uitproberen, vallen en opstaan, feedback op mijn interventies krijgen, merken wat ik daadwerkelijk bij een ander teweegbreng en daar echt over nadenken.

Ik heb gemerkt dat een beetje uit mijn comfortzone gaan, en leren van het contact met anderen, maakt dat ik pas echt vakbekwaam werd. Daarom werk ik ook zo met jou. Ik sluit aan op jouw leerstijl, en zoek ook uit waar jouw comfortzone eindigt. Zo zorg ik ervoor dat gesprekken soms best spannend kunnen zijn (niet weten, nieuw of onbekend) en tegelijkertijd veilig, leuk en leerzaam.

Vakbekwaamheid komt niet uit de lucht vallen en kent vele kleuren.

Ik ben als coach en mentor EIA/EMCC geaccrediteerd op Master Practitionerniveau en als communicatietrainer en -docent door het CRKBO. Een Master Coach voldoet aan de hoogste Europese eisen op het gebied van scholing, nascholing, intervisie, coachervaring en tevredenheid van klanten en levert een substantiele professionele bijdrage aan het vak van coaching. In mijn geval gaat dat laatste over het bijdragen op het gebied van (zelf)reflectie en ethiek van NOBCO-coaches en de ontwikkeling van mijn eigen praktische ESB-filosofie als coachinstrument. Eerder al was ik gecertifieerd communicatietrainer en NMI (nu MfN) mediator. 

Een kleine kanttekening hierbij: kwaliteit en professionaliteit van coaches objectief meten en toetsen is best wel lastig. Op sommige punten werd en wordt daarbij in mijn ogen de begrippen kwantiteit verward met kwaliteit, omdat dat eerste nu eenmaal eenvoudiger is vast te stellen. Dat label an sich maakt van mij dus echt niet per definitie een perfecte coach. Maart een beter label is er (nog)niet. Het is zeker wel een onderscheidend label inzake vakbekwaamheid: van de nu ruim 4700 bij NOBCO aangesloten coaches hebben er maar een stuk of 50 een accreditatie behaald op dit hoogste niveau ( en 530 bevolken de drie andere niveaus).

Bij vakorganisaties NOBCO, het Professioneel Enneagram Platform en mijn interviesiegroepen deel ik kennis en ervaring en onderzoek ik mijn eigen gedragscriteria. Want vakbekwaam zijn en blijven vraagt blijvende ontwikkeling op het gebied van kennis, ervaring en keuzen maken.

   NOBCO EIA Master Practitioner 

Een realistische visie over leren en veranderen draagt ook bij aan kwaliteit. Iedereen kan een nieuw begin, een regenboog ontdekken. Maar niet alles is bij iedereen veranderbaar. Soms is accepteren van wie je blijkbaar bent juist datgene wat je te leren hebt. Vakbekwaamheid is voor mij weten wat bij wie in welke categorie valt en waarom, en daar op de juiste wijze op in kunnen spelen.

Ruimte om ethische grenzen te blijven onderzoeken met behulp van anderen

Ik ben als EMCC Master Coach aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Dat houdt in dat ik aanspreekbaar en controleerbaar ben omdat ik me houd aan hun ethische gedragscode, klachtenprocedure, tuchtrecht en nascholingseisen. Voor andere begeleidingsactiviteiten houd ik mij aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen, waar ik heel veel opleidingen volgde. Dit samen staat garant voor een duidelijke keuze voor kwaliteit.

    ethischecodecrkbo docent