Skip to main content

Mijn uitgangspunten ten aanzien van ethisch handelen.

Bij coachen en trainen ga ik ervan uit dat voor ons allemaal het volgende geldt:

  • Ieder mens is in staat te handelen binnen de relatie met anderen vanuit zijn eigen geweten en heeft een universeel recht op de eigen overwegingen en afwegingen. Ik ga uit van ieders integriteit.
  • Iedereen heeft de kwaliteit om het eigen leven vorm te geven in relatie met anderen. Dat betekent dat iedereen vanuit zijn eigen integriteit kan leren effectief te communiceren met de ander vanuit zijn eigen zijnswijze en vanuit ieders universele recht op zelfbeschikking. Ik ga uit van ieders autonomie.
  • Ieder mens is in staat om zichzelf te zijn in wisselende tijden en omstandigheden. Als je weet wat je identiteit is, datgene wat je als 'unieke samenhang' in jezelf ervaart binnen een groter geheel, kun je in het leven ook je eigen verantwoordelijkheid tastbaar maken. Die verantwoordelijkheid toont zich in respect hebben voor andermans integriteit en autonomie en balans aanbrengen in de omgang met ieders belang vanuit respect voor de identiteit van anderen. Ik ga uit van ieders individuele identiteit.
  • Ieder mens heeft de kwaliteit te helen en te aanvaarden wat (nog) niet heel is. Daarbij kun je putten uit bronnen die in jezelf en in anderen al liggen besloten en andermans bronnen aanvullen. Binnen deze balans in heelheid kan iedereen zorg dragen voor elkaar. Zo kan bijvoorbeeld ook een conflictsituatie heel vruchtbaar, noodzakelijk en onvermijdbaar zijn om daarna uit te monden in gezamenlijk gedragen harmonie of een scheiding der wegen om als individu heel te blijven of te kunnen worden. Ik ga uit van ieders vermogen tot heelheid.
  • Ieder mens is in staat innerlijke conflicten en die met anderen op te lossen of leefbaar te maken in het leven van alledag vanuit de eigen rol en positie in de gemeenschap. Door dit vermogen tot integratie kan iedereen tot oplossingen komen en grotere samenhangen en ordeningen ervaren en van daaruit de wereld leefbaar helpen maken. Ik ga uit van integratie.
  • Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen en andermans leven te ervaren als een zinvolle schakel in een groter geheel en ieders bijdrage als zinvol te ervaren door betekenis te geven aan zijn ervaringen. Ik ga uit van zingeving.

Deze zes uitgangspunten komen voor een groot deel voort uit de Ethische Code van Phoenixopleidingen uit Utrecht, waar ik ruim 12 jaar opleidingen volgde. Deze code, die ex-studenten van dit instituut kunnen ondertekenen en waaraan ook een externe klachtencommissie is verbonden, vind je op de website van dit instituut. Ik heb zelf een tijdje de rol van voorzitter van hun Ethische Commissie vervuld en beveel hen van harte aan.

De volledige tekst van de Ethische Code van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO, is te vinden op de www.nobco.nl