logo binnen versus buiten

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kennis, leuke dingen en inspiratie.

Ruimte voor nieuws agenda en inspiratie

Op deze pagina vind je regelmatig links en een wisselende inhoud die ik de moeite waard vind om met je te delen: dingen die opborrelen, nieuwe doorkijkjes of activiteiten. Een nieuw boek dat ik aanraad. Of een lezing, initiatief, film, website, citaat, podcast. Als het maar gaat over 'binnen versus buiten', communiceren, hoogbegaafdheid, introversie, hoog sensitiviteit, relaties, psychologie, organisatiedynamieken of systemisch werken. Hiermee doe ik recht aan de 7e bewegingswet die gaat over aandacht voor ontvouwing of uitbreiding van inzicht en beweging.

Ruimte voor leven in het hier en nu: 

Daniel Siegel is professor in de psychiatrie (Harvard) en is mede-directeur van het Mindfull Awareness Research Centre aan de UCLA en oprichter van het Mindsight Institute. Hij verstaat de kunst om niet te blijven hangen in zijn wetenschappelijke bubble en kritisch te zijn op ontwikkelingen binnen zijn eigen vakgebied. (Zoals Paul Verhaeghe dat in Belgie doet.) In onderstaand kort filmpje legt hij uit hoe je ervoor kunt zorgen dat je in het hier en nu bewust kunt leven met behulp van relaties en omgeving, zonder zweverig te hoeven proeven hoe een rozijn nu echt smaakt:

Ruimte voor belangrijke rotsen onder water. Ze vallen niet zo op, en dat is onterecht…

Paul Verhaeghe schreef Over normaliteit en andere afwijkingen. Een piepklein maar fijn vlugschrift van een kritische hoogleraar psychodiagnostiek wiens mening ik van harte deel. Al die diagnoses (waarvan je denkt dat het hersenziekten zijn zoals Borderline) en indelingen (waarvan je denkt dat het afwijkend is zoals ADHD) en waarop we elkaar steeds vaker beoordelen en veroordelen: wat schieten we ermee op? De populariteit van de DSM-V, het symptomenboek van de psychatrie schiet zijn doel voorbij. Het draagt niet bij aan werkelijke hulp voor mensen die, om wat voor reden dan ook, niet voldoene aan het gemiddelde sociaal aanvaarde idee. Een aanrader voor iedereen!

Voor coaches die al wat langer hun vak uitoefenen schreef Benjamin Ball het boek Coachen zonder bla bla; maak van elk coachgesprek een krachtige ervaring. Hij legt helder uit hoe spelen met fysieke werkvormen, met de dynamiek van het gesprek en met je houding vele malen nuttiger kan zijn dan eindeloos praten. Dit komt volgens hem omdat een mentale uitwisseling met woorden weinig verandert in het hier en nu. Echte persoonlijke veranderingen beginnen in het lichaam en in het onbewuste. Ik ben het met veel zaken die hij beschrijft roerend eens, hoewel hij wel wat kort door de bocht een en ander simpel voorstelt. Wel denkt hij net als ik context gerelateerd en is hij niet bezig om, zoals helaas veel coaches wel doen, alles te wijten aan het individu dat dan dus moet verbeteren... Een aanrader voor elke professionele coach.

Ruimte voor leuke dingen in mijn agenda

Het Nederlands Astrologen Congres 2020 gaat dit voorjaar over de tijdsgeest. Oude kennis en inzichten over archetypische bewegingen en symboliek worden verbonden aan de actualiteit in poliitiek, economie en nijpende wereldproblemen zoals de klimaatbeheersing. Voor een niet-astroloog is vrijwel alles wat hier zal worden besproken onzinnige abacadabra. Maar voor iemand zoals ik, die al jarenlang als hobby heeft (de geschiedenis van) de astrologie, is zo'n bijeenkomst juist smullen geblazen. Kaf scheiden van koren, zin van onzin, nadenken over de waarde van niet-voor-de-hand-liggende-inzichten, een open houding ten aanzien van alternatieve kennis... Heerlijk alles onderzoeken en dan daarna het goede behouden, een motto dat mij op het lijf is geschreven.

C71
Ruimte voor nieuwe golven en afwijkende patronen
C72
Ruimte voor weer een nieuwe dag: leuke dingen in de agenda van Gonnie
C73
Ruimte voor inspiratie: belangrijke rotsen onder water: onopvallend, wel van invloed.

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020