logo binnen versus buiten

Ruimte voor praktische afspraken: investeringen in aandacht, tijd en geld

Ruimte voor voorbereiding monitoring en verslag

Elk leertraject biedt verrassingen. Je leert altijd ook dingen waarvan je niet wist dat je ze zou leren. Niet alles is dus te voorspellen, niet alles hoeft op papier vastgelegd. Je voorkomt met vastleggen niet dat er een bui kan losbarsten die plotseling komt opzetten. Toch start ik elk langer traject met een helder contract, waarin we vastleggen wat we samen hebben afgesproken. Zodat je weet wat je te wachten staat en welke zaken bij herhaling zullen terugkomen in ons traject, zoals de 6e bewegingswet ons vertelt.

Ruimte voor investeren in jezelf en je relatie betaalt zich dubbel en dwars terug

Elk leertraject vraagt inspanning in aandacht, tijd en ja, ook geld. Ik ben zo goedkoop mogelijk: elk traject duurt zo lang als noodzakelijk en zo kort als mogelijk. Vind je inhuren van een professional te duur? Probeer dan eens uit te rekenen wat de werkelijke kosten zijn van het inhuren van een leek. Dan snap je waarom een zorgvuldige investering je moeite dubbel en dwars waard is.

"Ik heb heel veel geleerd. Ben onder de indruk van je deskundigheid. Leuk: de creatieve werkvormen en ervaringsoefeningen. Heel veel dank, je was bijzonder gul". - Reina de Wit

Ruimte voor voldoende tijd en aandacht betekent: niet steeds een blik op de klok

Voorbereiding, verslagen maken, offertes uitwerken, een aanpak onderbouwen, een logische opbouw bedenken, oefeningen ontwerpen, hand-outs maken, even contact tussendoor omdat een vraag niet kon wachten tot de volgende bijeenkomst, huur van de coachruimte, versnaperingen, btw. Dit zijn voorbeelden van zaken die allemaal aandacht, tijd of geld kosten en die niet om te zetten zijn in ‘tijd op de klok’. Een uur ‘bijeenkomst’ met een uurprijs op de factuur staat dus vaak voor veel meer dan je op het eerste gezicht ziet.

Ruimte voor een schriftelijk contract en leveringsvoorwaarden geeft focus en koersvastheid

Ik maak bij een coachtraject na onze kennismaking en /of eerste coachgesprek (waarin we de formulering van je coachvragen en evaluatiecriteria vaststellen) een schriftelijk contract met ruimte voor specifieke en praktische afspraken. En met heldere algemene leveringsvoorwaarden en een privacyverklaring hoe ik omga met je persoonlijke gegevens. Ik hecht eraan om dit op paier te zetten. Dat zorgt er namelijk voor dat er een bewust moment is dat we allebei zeggen: "Ja, hier gaan we precies voor!" We kunnen het ook zo nodig nalezen. Het geeft focus, het motiveert. Het contract wordt onze leidraad, het wordt een kaart. Een kaart, die we kunnen raadplegen, eventueel bewust aanpassen en evalueren. Net zoals ik bij het zeilen de kaart steeds raadpleeg of bijwerk tijdens een zeilreis om goed op koers te blijven.

C61
Ruimte voor investering op maat. Over tarieven, minima en vergoedingen.

Lees meer

C62
Ruimte voor aandacht en voldoende tijd buiten de gesprekken om. Waarom een tijdpad bij coaching en training noodzaak is.

Lees meer

C63
Ruimte voor heldere contracten en leveringsvoorwaarden. Concrete afspraken zorgen voor een duidelijk te onderscheiden pad.

Lees meer

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2021