logo binnen versus buiten

Ruimte voor investering op maat: tarieven, minima en vergoedingen.

De tarieven liggen in het middensegment van de markt. Diensten van Bureau Binnen versus Buiten zijn belast met 21% btw (behalve als erkende onderwijsinstellingen mij als docent inhuren). Ik werk niet op basis van 'uurtje / factuurtje'. Je investering in geld hangt veel meer af van een goede balans tussen de complexiteit van jouw vraag vanuit mij gezien en de waarde die mijn aanpak en oplossingen als EIA-geaccrediteerd Master Coach voor jou vertegenwoordigt. Mijn voorbereidingstijd, offerte maken, ontwerpen van oefeningen, maken van hand-outs, uitwerken van tests, huren van een coachruimte, tussendoor samen bellen of mailen: dat soort dingen breng ik niet apart in rekening. De uurprijs is dus meer een aanwijzing voor mijn totale inspanning in aandacht en tijd, ook buiten de coachgesprekken om, dan een maat voor een gesprek alleen. 

De investering voor een traject hangt dus af van waaruit dat traject precies bestaat. Ik streef ernaar om elk traject zo kort te laten zijn als mogelijk en zo lang als nodig. Ik maak vooraf een inschatting en samen bekijken we welke mogelijkheden en randvoorwaarden er zijn en wat het resultaat voor jou betekent. Zo komen we dan in onderling overleg tot een totaalprijs die we dan delen door het geschatte aantal gespreksuren. En dat bedrag is dan de z.g. uurprijs. 

Een indruk van de tarieven

Een kort (half uur) kennismakingsgesprek via Zoom: gratis

Een kort (half uur) kennismakingsgesprek op een coachlocatie (levende ontmoeting): euro 25 (incl. BTW).

Het eerste uur coachgesprek, waarin we de coachvraag en de gewenste vorm van het traject nader onderzoeken: Euro 100 incl BTW.

Een vervolggesprek (2e en volgende gesprekken): Afhankelijk van wat we samen afspreken (zie hierboven)

Een gemiddeld coachtrajectligt tussen de 1000 en 2500 Euri. De uurprijs varieert van euro 80 tot 160.

Een individueel ESB-patroononderzoek:  kennismaking en intakegesprek van 1,5 uur, 6 uur patroononderzoek, schriftelijke rapportage en nagesprek van 1,5 uur: Euro 1500 incl. btw

Een ESB-patroononderzoek voor 2 personen en rapportage, met aansluitend 3 gezamenlijke coachgesprekken – Euro 2000 incl. totaal.

Een supervisietraining op maat voor een groep van 4 coaches in 6 dagdelen – Euro 750 excl. per persoon.

Moet een eenmaal gemaakte (en door mij per mail bevestigde afspraak) onverhoopt door overmacht of ziekte worden afgezegd of verplaatst (dringende reden) binnen de 48 uur voorafgaand aan die afspraak? Dan wordt deze toch in rekening gebracht. Zeg je af met nog een week tot 48 uur te gaan? Dan betaal je vijftig procent. In andere gevallen treden we eerst in onderling telefonisch overleg en kan ik meestal wel verplaatsen zonder extra kosten.

Minima

Ik heb per jaar plek voor een beperkt aantal cliënten met een zeer smalle beurs, bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand. Neem in zo'n geval gerust contact met me op. We vinden dan samen vast wel een oplossing die werkt. 

Vergoedingen door verzekeringen en belastingvoordelen

Coaching en communicatietraining worden niet vergoed door gezondheidszorgverzekeringen. Dit komt ook omdat ik niet (meer) wil voldoen aan beperkende protocollen van diagnostiek en verplichte behandelplannen (pcb's). Ik ben er ook niet voor dat aandacht besteden aan zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van de interactie binnen relaties gemedicaliseerd wordt qua proces en inhoud. 

Werkgevers en zelfstandigen kunnen een leertraject soms aftrekken van de belasting. Voor informatie daarover verwijs ik naar de belastingdienst, daar dit afhangt van allerlei individuele omstandigheden.

 

 

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020