Skip to main content

Ruimte voor investering op maat: tarieven, minima en vergoedingen.

Mijn tarieven liggen in het middensegment van de markt. Tariefbepaling bij een coachgesprek of workshops op maat hangen af van een goede balans tussen de complexiteit van jouw vraag vanuit mij gezien, de waarde die mijn aanpak en oplossingen voor jou vertegenwoordigt en de financiele middelen die voorhanden zijn. De uurprijs voor een gesprek of workshop is ook meer een aanwijzing voor mijn totale inspanning in aandacht en tijd, ook buiten de gespreksbijeenkomsten om, dan een maat voor los gesprek alleen. 

De investeringen voor een bijeenkomst hangen ook af van waaruit die bijeenkomst precies bestaat. Zo kan het nodig zijn om nog een andere professional in te huren zoals een kerntalentenspecialist, maar het kan ook zo zijn dat ik trainingsmateriaal verbruik. Ik streef ernaar om ons contact zo kort te laten zijn als mogelijk en zo lang als nodig, puur op inhoudelijke gronden. Daarvoor geef ik, aan het einde van ons kennismakinggesprek, vaak een inschatting van de benodigde tijd en samen bekijken we dan welke mogelijkheden en randvoorwaarden er nog meer zijn en wat het resultaat voor jou gaat betekenen. Zo komen we dan in onderling overleg tot een uurprijs.

Tarieven

Een kennismakingsgesprek: Euro 25 per half uur. Eerste half uur is altijd gratis. 

Een grensverleggend goed gesprek: mijn uitgangspunt is een gemiddeld tarief van Euro 120  per uur voor particulieren en Euro160 per uur voor een zakelijke opdrachtgever. 

Een los onderzoek (max duur 3 uur) om je ennegramtype of je tritype of totale ennagramstructuur te ontdekken: Euro 140 per uur.

Een workshop op maat voor een groep van 4 coaches in 6 dagdelen – Euro 750 excl. per persoon.

Een individuele training voor coaches over een van mijn kennisgebieden of werkmethodieken: 140 euro per uur bijeenkomst. 

Minima

Ik heb per jaar plek voor een beperkt aantal cliënten met een zeer smalle beurs, bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand. Neem in zo'n geval gerust contact met me op. We vinden dan samen vast wel een oplossing die werkt. 

Vergoedingen door verzekeringen, btw en belastingvoordelen

Coaching en supervisie en nascholingsworkshops voor coaches worden niet vergoed door gezondheidszorgverzekeringen. Dit komt ook omdat ik niet (meer) wil voldoen aan beperkende protocollen van diagnostiek en verplichte behandelplannen (pcb's). Ik ben er ook niet voor dat aandacht besteden aan zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van de interactie binnen relaties gemedicaliseerd wordt qua proces en inhoud. 

Diensten van Bureau Binnen versus Buiten zijn in 2023 vrijgesteld van btw.

Voor informatie over aftrekposten verwijs ik naar de belastingdienst, daar dit afhangt van verschillende wetgeving, individuele zaken, zoals de hoogte van het inkomen, of je zzp'er bent en belastingschalen.