logo binnen versus buiten

Ruimte voor investering op maat: tarieven, minima en vergoedingen.

De tarieven liggen in het middensegment van de markt en zijn genoemd altijd incl. BTW. Ik werk eigenlijk het liefste niet op basis van 'uurtje / factuurtje'. Maar om belastingtechnische - en administratieve redenen is een een prijs per uur toch het handigst. Je investering in geld hangt af van een goede balans tussen de complexiteit van jouw vraag vanuit mij gezien en de waarde die mijn aanpak en oplossingen als EIA-geaccrediteerd Master Coach voor jou vertegenwoordigt. Mijn voorbereidingstijd, offerte maken, ontwerpen van oefeningen, maken van hand-outs, uitwerken van tests, huren van een coachruimte, tussendoor samen bellen of mailen: dat soort dingen kosten ook tijd en inspanning en worden allemaal in die uurprijs verwerkt en niet apart geklokt. De uurprijs is dus meer een aanwijzing voor mijn totale inspanning in aandacht en tijd, ook buiten de coachgesprekken om, dan een maat voor het gesprek of bijeenkomstuur alleen. 

De investering voor een traject hangt af van waaruit dat traject precies bestaat, hoe die balans is, wat haalbaar en wenselijk. Ik streef ernaar om elk traject zo kort te laten zijn als mogelijk en zo lang als nodig. Ik maak vooraf een inschatting en samen bekijken we welke mogelijkheden en randvoorwaarden er zijn en wat het resultaat voor jou betekent. Zo komen we dan in onderling overleg tot een totaalprijs die we dan delen door het geschatte aantal gespreksuren. En dat bedrag is dan de z.g. uurprijs of het tarief. 

Tarieven

Een kort (half uur) kennismakingsgesprek: gratis

Een langer (half uur tot uur) kennismakingsgesprek): euro 25 (incl. BTW).

Een vervolggesprek (2e en volgende gesprekken): Afhankelijk van wat we samen afspreken: de uurprijs varieert van euro 100 tot 160 voor mensen met een kleiner of groter salaris. Voor minima is er ook een oplossing: zie hieronder. Voor bedrijven zijn er soms afwijkende tarieven als ik preferred supplier ben.

Een gemiddeld coachtraject vraagt gemiddeld een investering in geld van tussen de 1000 en 3000 Euri. Particulieren krijgen facturen op maandbasis (daadwerkelijk afgenomen gespreksuren), zakelijke opdrachtgevers betalen vaak in twee of drie termijnen het totaalbedrag.

Een individueel ESB-patroononderzoek:  kennismaking en intakegesprek van 1,5 uur, 6 uur patroononderzoek, schriftelijke rapportage en nagesprek van 1,5 uur: Euro 1500 

Een enneagram type-interview of tritype-interview  duurt vaak 2 a 3 uur en kost Euro 250,00 

Een ESB-patroononderzoek voor 2 personen en rapportage, met aansluitend 3 gezamenlijke coachgesprekken – Euro 2000 incl. totaal.

Moet een eenmaal gemaakte (en door mij per mail bevestigde afspraak) onverhoopt door overmacht of ziekte worden afgezegd of verplaatst (dringende reden) binnen de 48 uur voorafgaand aan die afspraak? Dan wordt deze toch in rekening gebracht. Zeg je af met nog een week tot 48 uur te gaan? Dan betaal je vijftig procent. In andere gevallen treden we eerst in onderling telefonisch overleg en kan ik meestal wel verplaatsen zonder extra kosten.

Minima

Ik heb per jaar plek voor een beperkt aantal cliënten met een zeer smalle beurs, bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand. Neem in zo'n geval gerust contact met me op. We vinden dan samen vast wel een oplossing die werkt. 

Vergoedingen door verzekeringen en belastingvoordelen

Coaching en communicatietraining worden tot nu toe niet vergoed door (aanvullende) gezondheidszorgverzekeringen. Ik wil zelf ook niet voldoen aan beperkende protocollen van diagnostiek en verplichte behandelplannen (pcb's). Ik ben er ook niet voor dat aandacht besteden aan zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van de interactie binnen relaties gemedicaliseerd wordt qua proces en inhoud. Heb je toch een vergoeding nodig? Lijken de tarieven je een bezwaar? We kijken dan wat er toch mogelijk is.

Werkgevers en particulieren kunnen een leertraject per januari 2022 niet meer zomaar aftrekken bij de belastingopgave. Er is wel een subsidie voor in de plaats gekomen, de zg. startsubsidie. Maar om daar in aanmerking voor te komen, moet ik als coach een vaste opleiding aanbieding, en dat gaat nu eenmaal niet als je maatwerk levert zoals ik. Voor informatie over aftrekposten verwijs ik naar de belastingdienst, daar dit ook nog afhangt van individuele zaken, zoals de hoogte van het inkomen, of je zzp'er bent en belastingschalen. 

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2022