logo binnen versus buiten

Ruimte voor veelzijdigheid die past bij wat jou beweegt.

Een methodiek kiezen die past bij jouw persoonlijkheid en leerstijl

Ik kies uit mijn koffertje gereedschap waarin ik ben opgeleid dat bij jouw vraag, jouw leerstijl en jouw persoon het beste past. Natuurlijk gaat dat zo nodig ook in onderling overleg. Door mijn veelzijdigheid past er altijd wat.

Op het moment dat we een een concept of techniek als 'de altijd geldende waarheid' zien, zetten we, als we met elkaar in contact zijn, iets tussen onszelf en de ander in. Echte ontmoeting is dan niet mogelijk. Gereedschappen zijn vaak kaarten, en een kaart is nu eenmaal niet de werkelijkheid, maar een hulpmiddel. Kaarten zijn onontbeerlijk, maar tijdens het wandelen of varen kijk je er niet de hele tijd op: je zou je omgeving en de ander dan helemaal niet meer waarnemen. Met die restrictie voor ogen gebruik ik regelmatig de volgende kaarten:

 • Argumentatieleer en klassieke debattechnieken
 • Communicatiemodel Schulz von Thun
 • DSM-V in de begeleidingspraktijk
 • Dynamische Oordeelsvorming van Bos
 • Enneagram als interactiemodel (based on R. Hudson, M. Klein, K. Horney)
 • Enneagram als transformatiemodel volgens Vierde Weg (Gurdjieff, Bennett, Soefisme))
 • Enneagram van de Systemische Beweging (G. Hoonhout)
 • Exabilities van Dabrovsky
 • Focussen van Gendlin
 • Geweldloze Communicatie van Rosenberg
 • Horoscoopanalyse volgens J. Jurczys & Gustav Jung
 • Integratief Onderhandelen volgens Harvard Univ. Model
 • Jungiaanse archetypes en mensmodel
 • Lichaamswerk en bio-energetica
 • Masker- en karakterstructuren volgens S.M. Johnson
 • Mediation (narratief, evaluatief of transformatief)
 • Mentaliteitenleer van vd Griend
 • Metaforen, verhalen en film als interventiekunde volgens W. Veenbaas
 • Micro-expressies volgens Ekman
 • Muziek & Lied: sfeer en taal als spiegel volgens G. Hoonhout
 • Neurolinguistisch programmeren volgens NTI
 • Non-verbale Strategie Analyse volgens INSA
 • Oplossingsgericht werken
 • Rationeel Emotieve Training van Ellis
 • Socratisch gesprek en coaching
 • Systemisch werken met familieopstellingen methode Franz Ruppert
 • Systemisch werken met structuuropstellingen methode Matthias Vargas von Kibed
 • systemisch werken met levensfasen methode Wilfred Nelles
 • Themagecentreerde Interactie van Ruth Cohn
 • Transactionale Analyse
 • Tritype volgens Chernick Fauvre
 • Voice Dialogue
 • Waarderend Onderzoek

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2022