Skip to main content

Ruimte voor mijn eigen wijze van hoogbegaafd, hoog sensitief en introvert zijn

Fijne kanten van HB en HSP: rustig, nadenkend, snel, effectief, creatief, to-the-point

Hoogbegaafd, hoog sensitief en introvert zijn heeft voor mij veel fijne kanten. Het maakt mij als gesprekspartner iemand die rustig, betrokken, snel en effectief met jou meedenkt en meevoelt en die je wellicht verder kan brengen op gebieden waar andere professioneel begeleiders juist niet verder komen. De eerste veertig jaar van mijn leven heb ik deze eigenschappen niet onderkent en dus ook niet zo benoemd. Dat heeft uiteindelijk meer nadelen dan voordelen gehad. Sinds ik er open over ben, sinds 1992, is dat juist andersom. Als iemand goed kan voetballen, is het niet gek als de voetballer zelf ook zegt dat hij talent daarvoor heeft. Maar er zaten (en zitten soms nog) natuurlijk ook kanten aan die, met name in het contact met anderen, kunnen zorgen voor misverstanden en lastige gevoelens. Zo is mijn eigen ervaring een belangrijke trigger geweest voor het ontstaan van mijn bureau.

Kenmerkend voor mij

Mijn eigen wijze van hoogbegaafd, hoogsensitief en introvert zijn en doen kenmerkt zich door:

  • Snel complexe of chaotische zaken diepgaand en to the point kunnen analyseren en doorgronden en terugbrengen tot hun essentie zonder het kind met het badwater weg te gooien (simpel kunnen uitleggen is iets anders dan dingen simplificeren).
  • Een rustige en weloverwogen aanpak: nadenken voordat ik iets doe, de tijd nemen voor reflectie achteraf.
  • Op metaniveau meerdere processen tegelijkertijd doorgronden tijdens een ervaring.
  • Opmerken van patronen en verbanden, verborgen aannames en vooronderstellingen die anderen niet, of pas veel later, door krijgen.
  • Associatief kunnen doordenken vanuit een groter geheel en ook vanuit het detail
  • Creatief met andere invalshoeken op nieuwe oplossingen komen.
  • Grote opmerkingsgave voor sferen en onderhuidse spanningen, en emoties en lichaamstaal nauwkeurig kunnen waarnemen, van mezelf en anderen, zonder die twee te verwarren.
  • Sterke intrinsieke motivatie voor ethiek, inleving en begrip.
  • Ingewikkelde concepten en abstracties kunnen vertalen in voorbeelden van de praktijk van alledag, en vice versa.

Gonnie Hoonhout

Ruimte voor een gesprek met Gonnie Hoonhout?

Mail naar info(at)binnenversusbuiten.nl
of bel +31 6 484 228 62