logo binnen versus buiten

Ruimte voor reflectie, opleiding en veel nascholing

Na het VWO-B ben ik gestart met mijn loopbaan in de boekenbranche. Door omstandigheden zat een universitaire studie er op dat moment niet in: ik ging uit huis en werd direct kostwinner. In de avonden volgde ik daarom vakopleidingen in grafische kennis, vakdiploma’s voor middenstand, avond-HBO voor boekhandel en uitgeverij (Frederik Muller Academie), in marketing & communicatie zoals NIMA-A en NIMA-P&R.

Na 10 jaar verruilde ik de verkoop voor de inkoop en de marketing en verlegde het werkterrein zich naar organisaties met een meer wetenschappelijk werkterrein zoals het Kon. Insituut voor de Tropen, Athenaeum Boekhandel en International Books. Omdat ik graag studeer en een echte autodidact ben, las ik in die tijd structureel alle voorgeschreven studieboeken van de UU-bachelorstudies kunstgeschiedenis, filosofie, algemene taalwetenschap en het UvA doctoraal klinische psychologie.

Praktische opleidingen die ik heb gevolgd en waar ik relevante dingen heb geleerd

Na de ontdekking van mijn hoogbegaafdheid wilde ik verder studeren om communicatietrainer, mediator, coach en (psycho)therapeut te worden. Gelukkig werd ik toegelaten op allerlei post-doc opleidingen en zo kon ik , ook al was ik wat ouder, veel praktische bij- en omscholing op HBO+ en WO-niveau krijgen. Na de start van mijn bureau in 2001 trakteer ik mijzelf elk jaar op verdere nascholing, verdieping, intervisie en supervisie. Opleidingen waar ik praktische dingen heb geleerd die ik elke dag nog gebruik naast de theoretische kaders zijn o.m:

 • Enneagramm Struktur, Spiritueller Psychologie und Astrosynergie, Janurz Jurczys, 2020 - 2022
 • The Enneagram and Object Relations Workshop, Russ Hudson, 2020
 • Non Verbal Personal Repertoire, update-workshop nav UVA-onderzoek, INSA, 2020
 • Masterclass coaching with tritype, Fauvre Consulting, 2019
 • The Dynamic Enneagram Certification Training, The Changeworks, Tom Condon, 2018
 • Transformational Presence voor leiders en coaches, Jos Rovers, Het Eerste Huis, 2017
 • Encounters with Death, systemisch werken met rouw en afscheid, Ursusla Francke & Thomas Bryson, 2017
 • Riding The Tiger, lichaamswerk en de driften in coaching, workshop, Eline Brinkhof & Hennie Arnolt Verschuren, 2017
 • Masterclass Sturen in Onbewuste Processen, Herman Ilgen, INSA, 2016
 • Doorzien en Trefzeker Handelen: Nonverbale Strategie Analyse voor Professionals, INSA, 2016
 • Core-energetics & Micro-expressions, Katherine Fauvre Consulting 2015
 • Voice Dialoque en Systemic Inquiry, Michael Welsby, 2015
 • Bewegingen van de ziel, Wibe Veenbaas & Wietske Schoonhoven, Phoenix Opleidingen, 2014
 • DSM V veranderingen, prof. Dr. Simon Hogerzeil, Hogeschool Utrecht, 2014
 • Begeleiding van hechtingtrauma’s volgens Franz Ruppert, Galenkamp & Schut, 2013
 • Therapeutic metaphor & the Enneagram & Five Elements that Changes, Tom Condon, 2012, 2015
 • Karakterstructuren, div. workshops, Bodymind Opleidingen, 2012, 2014
 • Transactionele Analyse Masterclass, Sander Reinalda & Morten Hjört, Phoenix, 2012
 • Transactionele Analyse 101, Sander Reinalda & Maarten Kouwenhoven, Phoenix, 2011
 • Enneagram-Pro I, II en III, K. & D. Fauvre, Enneagram Explorations, 2010, 2012, 2014
 • Structuuropstellingen, Matthias Vargas von Kibed & Insa Sparrer, Syst Institut 2008, 2014
 • Somatic Experience en HSP, Hans Velders, 2012
 • Omgaan met machtsverschillen in coaching, Anja van Servellen, 2012
 • Hoogsensitiviteit en het bewaken van grenzen, Gaby Olthuis, 2011
 • Brein en leren, BCL, 2008
 • Diagnostiek als venster, DSM IV, Joke Goudzwaard & Sander Reinalda, Phoenix, 2008
 • Maskermaker, systemisch werken en lichaamswerk, Wibe Veenbaas & Roni Kleingeld, Phoenix, 2007
 • Professionele begeleiding, meesterschap in coaching en therapie, (nu: Ambacht van het hart, begeleiding in de 1-op-1 relatie) Wibe Veenbaas & Mirjam Broekhuizen, Phoenix, 2006
 • Het Poetisch Argument bij Socratische begeleiding van veranderingsprocessen, Jos Kessels & Diet Verschoor, 2006
 • Marketing en organisatieopstellingen, Tony Weggemans, 2006
 • Systemisch werken, Wibe Veenbaas & Ans Vervoort, Phoenix, 2005
 • Prococatief coachen, Karin de Galan, Anneke Dekkers, Jeffrey Wijnberg, 2004
 • The Wisdom of the enneagram, The enneagram of relations, The Journey of Growth, workshops by Russ Hudson, 2004, 2008, 2009, 2010
 • Cultuurverschillen en Mediation, Marienburg Groep 2004
 • Socratisch gespreksleider, Jos Kessels, Dries Boele, 2003, 2004
 • Mediation & Creative problem Solving, The Lime Tree 2003
 • Enneapanels en type-interview bij Michael Welsby, Jeannette van Stijn, van Kempen Impuls, Corael, Monique Schouten, 2002 - 2016
 • Mediationopleiding tot NfM (NMI) registermediator, Mediationnetwork The Lime Tree 2002
 • Communicatietrainer, jaaropleiding, BTA 2001

logo binnen versus buiten

© Bureau Binnen versus Buiten || Gonnie Hoonhout 2001 - 2021