Skip to main content

Reacties van opdrachtgevers

Feedback is als water dat haar bron weer voedt. Omdat ik geheimhouding garandeer, staan op deze pagina soms alleen initialen of voornamen bij quotes van opdrachtgevers. Sinds kort vraag ik ook aan vakgenoten of ik hun feedback met naam en toenaam mag noemen. Voor allen geldt dat de quotes door hen vrijwillig op schrift zijn gesteld en zij hebben allen toestemming gegeven om als referentie te mogen dienen. Indien nodig en gewenst, kan ik je met hen in contact brengen of je inzage geven in de schriftelijke evaluatie. Weten wie eerder mijn zakelijke opdrachtgevers waren? Kijk dan in dit overzichtje.

Feedback van opdrachtgevers over hun coachtraject of individuele training

"Je methodiek, de logica van de benadering, was voor mij erg prettig. Met name het praktisch en systematisch benaderen van emotionele en gevoelszaken. Het heeft mij veel inzicht in mijn eigen persoon gebracht. En hoe ik dingen kan re-evalueren, hoe ik met dingen omga, en wat ik daarin kan veranderen en hoe ik dat kan benaderen. Ik heb nu een positief toekomstperspectief."  Reinder Meiborg (bouwkundig restaurateur)

"Je bent een kundige, intelligente, eigenzinnige dame waar ik fijn mee gewerkt heb, ik houd van je directheid en duidelijkheid. Daarnaast ben ik onder de indruk van hoe je mij aanvoelt. Wat mij helpt om me verder te ontwikkelen is dat ik mijn bedachtzaamheid nu leer inbedden in mijn dagelijkse leven. Ik kom zeker bij je terug!" - Judith Pennings (senior payroll consultant).

"Heel erg bedankt! Positief aan je werkwijze vond ik het creatieve en afwisselende, het intuïtieve, het gedegen geworteld zijn in veel kennis, het heel goed kunnen observeren van mijn fysieke reacties. Ik heb nu inzicht in mijn karakter en in hoe ik hoogbegaafd ben en wat dat alles betekent voor mijn voelen, denken en handelen. - Karin (docent)

"Het contact met jou is zeer prettig, leerzaam en verhelderend. Ik ben onder de indruk hoe snel jij tot de kern weet door te dringen en mij daarbij een nuttige spiegel hebt weten voor te houden. Tijdens ons laatste gesprek, waarin we het gehad hebben over onmacht en hoe daarmee om te gaan, dat heeft misschien nog wel de meeste impact op me gehad. Op tal van vlakken ben ik dit inzicht gaan gebruiken om situaties te analyseren en mijn eigen rol en houding onder de loep te nemen. Dank je wel daarvoor." - J.S.

"Beste Gonnie, Ik wilde nog even het volgende zeggen. In antwoord op de vraag wat ik prettig vond aan jouw werkwijze gaf ik aan dat je ontzettend slim bent, en dat ik je daarom niet kon "hacken", in tegenstelling tot andere coaches of therapeuten. Dat is allemaal waar, maar het doet je ook tekort. Niet alleen begrijp je me beter dan ik mezelf, je was me ook steeds tenminste drie stappen voor. Na ieder gesprek met jou zat ik daardoor tjokvol met nieuwe, vaak onverwachte inzichten, en ging ik met sprongen vooruit. Wat me ook ontzettend geholpen heeft: Ik weet dat ik jou 100% kan vertrouwen. Daardoor durfde ik het aan om nieuwe dingen te proberen en gevoelens toe te laten die ik lang ontlopen had. Als ik heel eerlijk ben moet ik toegeven dat ik aan het begin er niet helemaal zeker van was dat we de coachings-doelen zouden halen, zeker niet in zo'n korte tijd, maar ik ben veel en veel verder gekomen dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.  Bedankt dat je op deze weg begeleid hebt; het is een veel mooiere, prettigere en ook interessantere reis geweest dan ik me had kunnen voorstellen. - W.K.

"Positief: de acceptatie en rust en het gevoel van ruimte dat ik nu heb, het centrale punt in het enneagram als houvast en het feit dat je mijn reflectieverslagen echt doorziet , er echt iets mee doet. Het talentenonderzoek was super effectief en to the point en goed ingebed binnen dit traject. Negatief: niets. Ik wens je nog veel cliënten toe waarbij je als een ster zó kunt schitteren. - Patrick (consultant)

"Ik vond je openheid, neutraliteit, betrokkenheid en je veelheid aan methodes fijn. Ik heb stevigheid, acceptatie, rust en meer inzicht in mezelf, gekregen: in mijn gedachten, gevoelens en acties en hoe die op elkaar inwerken en ik heb gereedschap gevonden dat ik goed kan gebruiken. Voor mij was het een goed traject. - Aafke (dramaturg)

" Je diversiteit in- en snelheid van werken vond ik opvallend en fijn. Ik heb goede stappen gezet en heb er nu vertrouwen in dat ik op de goede weg ben. Ik had verwacht meer te zullen praten, maar denk niet dat dat beter was geweest.' Bedankt! - Anoniem.

"Ik vind het prettig dat je ook theoretische bronnen deelt waarmee ik aan de slag kan. Ik heb moeite met testen en hokjes, daardoor heb ik die, als type 7, minder serieus genomen, ha ha! Maar je hebt me goed geholpen: Ik heb oefeningen gekregen om met frustraties en ongeduld om te leren gaan en praktische tips om focus aan te brengen en kan nu meer voelen wat op lange termijn goed voor mij is. Wat ik fijn vond is je manier van communiceren. Doordat wij zo verschillend zijn kwamen wij wat stroef op gang, maar dat lag meer aan mij". - Anoniem (payroller)

"Duidelijk, leerzaam en interessant. Nooit vermoed dat dit me zoveel zou opleveren: geleerd mijn grenzen aan te geven, te luisteren naar mijn lichaam, een andere manier van denken gebruiken, keuzes maken en dicht bij mezelf blijven: heel erg bedankt."- Marjolein.

"Ik ervaar minder stress bij conflicten, voel mij sterker en heb meer rust in mijn hoofd bij dagelijkse situaties. Het was een cadeau voor mezelf, maar wel een met denk- en doewerk en feedback krijgen op een goede, prettige wijze. Dank voor je oprechte interesse en kennis." - Fleur Esmeijer (sociaal cultureel werker).

"Mijn beeld van mezelf is steviger en positiever geworden, ben rustiger, vertrouw weer op mezelf, voel meer lichtheid. Ik vond het prettig dat je me mijn proces liet, me niets oplegde. Aanmodderend en zoekend heb ik geleerd om uit crisismodus te blijven en ik communiceer nu volwassener. Ik ben je dankbaar dat je je kennis en ervaring met me wilde delen, me weer liet voelen, wie 'Donja is' en wie ik kan / wil zijn naar de toekomst toe. Fijn, dat je zo geduldig was! " - Donja

"Onze gesprekken hebben mij laten zien dat ik tot veel meer in staat ben dan dat ik oorspronkelijk dacht. En dat er allerlei manieren zijn om dat vertrouwen in mijzelf te krijgen, te bevestigen en te herontdekken. Ik heb genoten van je 'no nonsense' aanpak. Wat was dit een bijzonder traject. Ik ben verrast door de hoeveelheid lessen, wijsheden en nieuwe inzichten die ik heb gekregen. Ik wil je uit de grond van mijn hart bedanken."  - Vita (brander)

"Je hebt aandacht voor het 'hoe dan' en geeft concrete technieken. Je legt praktische linken met hoogbegaafdheid zonder dat op de voorgrond te zetten en ik vond ook je sparrende vorm van ontdekken prettig. Omdat ik nu beter begrijp welke tegenstrijdige kanten ik in me heb, meer stil sta bij mijn gevoel, kan ik er bewuster mee omgaan en heb ik een betere communicatie met anderen." - I. B. (adviseur verkeersmanagement)

"Fantastisch! Eindelijk iemand die wel begrijpt waar het bij mij om gaat, en daar tegenop kan. Ik heb nu meer contact met mijn gevoel wat helpt om te ontdekken wat ik wil." - Anton K. Feenstra.

"Het zijn waardevolle lessen. Je verstaat de kunst om je kennis te combineren met jouw intuitie en alles zo aan te bieden dat ik er direct mee aan de slag kan. Je bent bereikbaar en flexibel. Jouw humor maakt alles goed verteerbaar. Ik voel me door jou gezien en begrepen. -  een theatermaker

"Leuk en interessant om op allerlei manieren naar onszelf te kijken. Dit is beter dan bij de psycholoog hiervoor. Thuis gaat het nu veel beter." - Petra.

“Doordat ik nu niet meer voortdurend op zoek hoef naar goedkeuring, ontstaat er ruimte waarin ik vanuit mezelf aandacht kan hebben voor de ander. Je aanpak is analytisch en gebaseerd op veel kennis en een nauwkeurige waarneming. Daardoor viel bijna alle informatie op het juiste moment op zijn plek. Ik vind vooral de verbinding die je maakt tussen hoofd en lichaam een sterke kant van je aanpak." – Alie.

"Ik heb veel geleerd over mijzelf en een nieuw mooi levensmotto! Ik vind jou intrigerend en uitdagend, leerzaam, betrokken en inventief, streng doch rechtvaardig, warm. De keren dat het een beetje wrong waren functioneel en zijn meer dan voldoende uitgepraat en ingepast in het grotere geheel. Ik besef dat ik in sommige opzichten anders in elkaar zit en functioneer dan anderen (vanwege hoogbegaafdheid). Ik heb nieuwe inzichten, strategieën en handelingsvaardigheden waarmee ik verder wil en kan". - Frank van de Heuvel.

"Hartelijk dank voor alles. Je aanpak was helemaal goed: gevoelig, betrokken, vertrouwd en deskundig. Ik ben dankbaar dat je even hebt meegewandeld, het was waardevol." - een gelovige

"Ik kon het altijd al, het kwam er alleen niet uit. Voor mij waren de 'houten poppetjes' en 'vellen papier op de grond' goede oefeningen die de kern waar het om ging duidelijk maakte. Ik voel me nu 'lichter'. Door het verhoogde zelfvertrouwen wat ik heb gekregen is actief communiceren nu zoveel gemakkelijker. En ik begrijp mezelf veel beter, heb zoveel inzicht gekregen!  - T. S.

"Gonnie heeft goed door wat er in mij speelt en wat ik nodig heb. Soms hoopte ik dat we op een bepaalde manier ergens mee aan de slag zouden gaan, maar dan deed ze het op een andere manier, en dat was dan achteraf beter en leerzamer dan wat ik had bedacht. Ik wilde bijvoorbeeld gerustgesteld worden in een concrete vraag, maar we gingen er dan op een brede manier mee aan de slag, zodat ik weer leerde verder te durven zonder die geruststelling. De snelle communicatie was fijn." - Janien

"Het enneagram blijkt een geweldig hulpmiddel, zowel m.b.t. communiceren als wel m.b.t. adequaat in actie komen. Van alle therapieën / trainingen heeft jouw coaching mij het meest concreet gebracht. Ik voelde me echt gezien en vooral ook - eindelijk- begrepen. Het was verhelderend, concreet, verdiepend, prettig en zinvol. Ik zie nu veel helderder hoe mijn persoonlijkheid meespeelt in mijn communicatie en heb geleerd dat ik hier zelf voor verantwoordelijk ben en ben nu goed uitgerust met diverse 'technieken' om die verantwoordelijkheid ook echt te kunnen nemen." Anoniem.

Doeltreffend! Ik heb meer rust en vooral een rijkere levenservaring!! Meer contact met de dingen en mensen om mij heen op een manier die ik zelf niet voor mogelijk hield. Ik en mijn omgeving merken dat ons contact als ontspannender en vruchtbaarder wordt ervaren." - O.M.

"Ik heb je ervaren als een lieve en warme coach. Hoewel je best confronterend kan zijn, zorg je toch altijd voor een veilige setting." - Thera.

"Ik wilde leren zodanig om te gaan met mensen dat ze niet schrikken van wie ik in wezen ben. Jouw aanpak? Schrikken! Maar nu zie ik hoe en dat het werkte. Ik ben meer open 'mezelf' en laat meerdere kanten van mezelf zien in plaats van mezelf op de achtergrond gecensureerd aanwezig te laten zijn. Hierdoor is er meer begrip en tolerantie bij anderen voor hoe ik in elkaar zit. Bedankt!" C.O.

"Ik ben echt heel blij met je begeleiding! Heb veel van je geleerd, zowel persoonlijk als professioneel: fijne combinatie van stevigheid, sturing, warmte, compassie. Je geeft blijk van grondige kennis en ervaring, biedt veiligheid om te oefenen en te doen en een veelheid aan praktische interventies en oefeningen. Veel dank!" - Jeroen Peerlings

"Je hebt voor mij alles wat het traject heeft opgeleverd nog eens samengevat in tekst die voor mij het soortelijk gewicht heeft van puur goud. Je was geduldig, volhardend, respectvol voor mijn koppigheid. Je doseerde goed (meebewegen + stop roepen), gaf veel niet te missen voorzetten die precies op maat zijn en gaf me onvermoeibaar weer een tweede kans als ik hem toch miste." - Hans.

"Gonnie, je bent een snelle denker en hebt een groot gevoel voor humor. Ik ben nu prettiger in de omgang en meer een teamlid geworden, meer zichtbaar." - Nol.

Een grensverleggend goed gesprek met Gonnie! En dan vergeet je nog de fijne feedback en de activerende antwoorden en de ruimtegevende rust en bemoedigende betrokkenheid en alles waar ik nu geen passende alliteraties bij kan bedenken zoals je oog voor de juiste verhoudingen en je oprechtheid en het nooit concessies willen doen aan wat jij belangrijk en in mijn belang vindt om te zeggen of schrijven ook al vind ik dat soms moeilijk.” - Marcelle.

"Hoe ik met anderen omga, kwam natuurlijk ook in het contact met jou naar voren. Ik vind het mooi hoe je dat 'hier en nu' gedrag van mij gebruikte om mij verder te helpen, door de wijze waarop je er direct op in ging. 't Gekke was, dat ik dat prettig vond, hoewel het me van te voren juist eng leek." - Mehri.

"Super! Gonnie kan soms boute opmerkingen maken die precies de vinger op de zere plek leggen. Dat is volgens mij het enige dat werkt bij mij. In vergelijking met andere coaches, die alleen luisteren en ja-knikken is Gonnie iemand die echt tot de kern kan komen. Andere coaches zijn in hun werkwijze nooit ingegaan op wat voor mij goed zou werken, maar werd mij een manier opgedrongen. De coaching geeft me het gevoel dat ik op een opbouwende manier bezig ben in een duurzaam traject, iets wat voor mij uniek is." – Esther.

“Ik ben een hele ervaring rijker, alles wat ik wilde heb ik geleerd. Je bent ook echt een lieve vrouw!” – Doortje.

"Je geeft een heel duidelijk theoretisch kader en ik voel je enorme kennis en inzicht in deze materie en je triggert me om meer te ontdekken over mezelf. Het is een enorme verdieping en verrijking. Ik snap mezelf nu nog zoveel beter. Dank je wel!" – Annick.

Feedback van andere professionele begeleiders over gevolgde workshops of supervisie

"Je aanpak beviel heel goed. Ik moest soms glimlachen, mogelijk door herkenning. Mijn creativiteit kwam weer boven en ga ik weer toepassen in mijn praktijk." - Hans Haak

"Positief: de grondigheid, de dikke sylabus (fijn integreren thuis), jij als persoon Gonnie, zo geloofwaardig. Ik heb genoten van je echtheid. Wat deze workshop me heeft opgeleverd? Kennis. Wijsheid. Volledigheid. Verbanden. Integratie t.o.v. kennis en de mens. Diepgang. Stevigheid. Zin in meer!" - Catherine Poissonnier - Improve BVBA

"Prettig om dit van 'n ervaringsdeskundige te horen, die zich kwetsbaar durft op te stellen. Goede opbouw, fijn die 2 demonstraties." - Leonieke Osinga.

Fijn om een echt deskundige trainer mee te maken!” - Ruur Boersma

“Je bent hartverwarmend adequaat! Het was een geweldig leertraject voor mijn zwaktes. En ik kreeg ook een goed inzicht in mijn sterke punten.” – Alice Koopmans - het Energie Effect

Ik kreeg een enorm inzicht in de waarde van een grote doos puzzelstukken die leidden tot een zeer inzichtelijke en bruikbare puzzel. Gonnie, je bent de meest erudiete begeleidster die ik in jaren mocht ervaren; fantastisch! Proficiat!" - Michel Clerinx - MC Kwadraat Coaching & Consulting

Feedback van andere opleiders / samenwerkingspartners

"Diagnostiek: vind ik je een kei in, klasse, sterk en creatief, je bent je gewaar van veel zaken tegelijkertijd, je bewustzijn 'in het nu' op het niveau van lichaam en geest is zeer groot. Ik vind dat je heel mooi werk hebt geleverd en dat je van harte en met vlag en wimpel bent geslaagd in het hanteren en toepassen van de professionele kaders en concepten van deze vervolgopleiding "Professionele Begeleiding: meesterschap in coaching en therapie". - Mirjam Broekhuizen - Phoenix Opleidingen.

"I've never met before someone who has so much knowledge and wisdom about enneagram and characterstructure and their defense patterns in the physical body as you, Gonnie!" - David Fauvre - truPersonality.

'Stichting Galileo werkt graag samen met Gonnie Hoonhout van Bureau Binnen versus Buiten. Gonnie voelt haarscherp aan wat haar cliënten precies nodig hebben.' - Anna Geburtig - Stichting Galileo

"Binnen onze opleidingen HBO Management, Economie en Recht en HBO Informatica functioneer je als docent communicatie prima. Je maakt duidelijk contact en stimuleert de studenten. Je hebt een uitstekende manier van beoordelen. Heel persoonlijk en duidelijk. Studenten kunnen hier echt goed mee uit de voeten. Als ze iets over moeten doen, worden ze niet het bos ingestuurd, maar krijgen ze precieze aanwijzingen over hoe ze het aan kunnen / moeten pakken. Je hebt een positieve benadering, en je draagt je vakkennis op een heldere manier over. De studenten krijgen uitstekende aanwijzingen, ook als er een voldoende is gehaald. Ook de algemene feedback die je geeft is prima." - LOI Hogeschool.